Заедно срещу насилието!

33На 23.02.2015 г. се проведе планирано мероприятие на Методическо обединение “Мираж” в СОУ “Епископ Константин Преславски”- Бургас, съвместно с класния ръководител на 9.б клас Тодорка Димова на тема “Насилие и жертви”.

Ресурсният учител Константина Колева запозна учениците с видовете насилие и техните форми .Учениците се включиха в игри, в които споделиха личен опит или наблюдения на форми на насилие – виртуално или реално. Играха “игра на доверието” и споделиха какво ново са научили по темата и какво биха изхвърлили от живота си като отрицателно преживяване.