COVID-19

Рубрика «Коронавирус»

Заповед за противоепедимични мерки в училището, считано от 04.10.2021 г.

Информация за епидемиологичната обстановка в Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас за периода 15.09.2021 г. – 15.10.2021 г.
 
         За първия месец на учебната 2021/2022 година в “Преславски” са регистрирани 3 случая на ученици с положителен тест за COVID-19 от 770 обучаващи се в училището (0,4% от всички ученици). Други 3 ученици са били под карантина, поради това, че са контактни на лица, извън учебното заведение, с положителен тест за COVID-19.
         За периода няма учители с положителен тест за COVID-19. 40 от общо 85 учители и служители са със завършен цикъл на ваксиниране срещу COVID-19 (46% от училищния персонал).
         Към днешна дата всички 31 паралелки в училището са в присъствено обучение.