Ученически парламент

УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ

учебна 2021/2022 година


УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Състав на Ученическия парламент:

Избрани за членове на ученическия парламент в “Преславски” през учебната 2021/2022 година след проведените на 19.10.2021 г. избори:
 
Съвет на учениците-гимназисти:
Кирило Миколайович Безсребренников – 40 гласа – 12А клас (председател);
Елеонора Николаева Бъчварова – 26 гласа – 12Б клас;
Емне Юсуф Хабил – 23 гласа – 8А клас;
Стелиян Дамянов Йорданов – 21 гласа – 8В клас;
Пламена Деянова Дойчева – 17 гласа – 9А клас.
 
Съвет на учениците от прогимназиален етап:
Константин Димитров Георгиев – 119 гласа – 7А клас (председател);
Моника Радостинова Тодорова – 22 гласа – 7Г клас;
Валери Станков Петров -19 гласа – 6А клас;
Иванина Янкова Пенева – 16 гласа – 5Б клас;
Даниел Божидаров Узунов – 15 гласа – 5А клас.
 
В изборите участваха 456 ученици от 5. до 12. клас – 174 гимназисти и 282 ученици в прогимназиален етап, а средната избирателна активност е 84%.

*Членовете и председателите на двата Съвета на ученическия парламент са избрани чрез пряко гласуване на избори, проведени на 19.10.2021 г. 


УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ – правна рамка – ПДУ 2021/2022

Чл.48 (1) Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес чрез формиране на органи на ученическото самоуправление.

            (2) Органи на ученическо самоуправление са:

            – Съвет на класа;

            – Ученически парламент.

            (3) Съветът на класа се избира, по инициатива на класния ръководител, в началото на всяка учебна година във всяка една от паралелките от V до XII клас, но не по-късно от 10.10. и се състои от трима ученици – председател и двама членове.

            (4) Членовете на Съвета на класа се вписват от класния ръководител в електронния дневник на паралелката.

            (5) Съветът на класа осъществява връзката между паралелката, ръководството на СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас и ученическия парламент.

            (6) В ученическия парламент (УП) може да се включи до един представител от всяка паралелка и представлява учениците на СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас пред органите на управление и на контрол на училището. Организационно УП се подпомага в дейността си от педагогически специалист, определен от директора в началото на всяка учебна година.

            (7) Ученическият парламент се поделя на Съвет на учениците-гимназисти и на Съвет на учениците от прогимназиален етап. Всеки от двата ученически Съвета се състои от по 5 представители.

(8) В изборите за ученически парламент могат да участват и да бъдат кандидати ученици от V до XII клас.

(9) Гласуването за избор на членове за ученически парламент се осъществява анонимно – с бюлетина в сградата на училището.

(10) Всеки ученик от V до XII клас има право да участва в изборите за ученически парламент и да подкрепи един от издигнатите кандидати.

(11) Първите 5 кандидати в прогимназиален, съответно в гимназиален етап, получили най-много гласове се считат за избрани за членове на ученическия парламент.

(12) Кандидатите, получили най-много гласове на изборите за ученически парламент са избрани за председател на Съвета на учениците-гимназисти, съотвено на Съвета на учениците от прогимназиален етап и имат мандат на управление до следващите избори за ученически парламент.

            (13) Председателите на двата Съвета на ученическия парламент, имат право да участват с възможност за съвещателен глас в заседанията на педагогическия съвет (ПС) на СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас, когато се обсъждат решения, които касаят ученическите права и задължения и общоучилищни събития.


ПЛАН на УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

учебната за 2021/2022 година

     Ангажираността на участниците в УП е планирана да бъде постоянна и да взимат участие във всички месечни училищни прояви, както и идеите, инициирани от тях, да бъдат организирани под ръководството на г-жа Даниела Костадинова – старши учител по математика и физика.

 1. Общоучилищен рецитал по случай Денят на народните будители – 1 ноември  – 29.10.2021 г.
 2. Изложба във връзка с Международния ден за борба със СПИН – 1 декември 01.12.2021 г.
 3. Коледен конкурс на „Преславски” за най- красиво украсена класна стая – 20 – 21.12.2021 г.
 4. Коледен благотворителен базар „Коледа за всички” – 20 – 21.12.2021 г.
 5. Коледен концерт „Да бъдеш коледна звезда” – 22.12.2021 г.
 6. „Проектна седмица в училище” – ученици учат, творят и съпреживяват – четвърта седмица на януари 2022 г.
 7. Флашмоб и изложба във връзка с отбелязването на Деня за борба с училищния тормоз („Деня на розовата фланелка”) – четвърта седмица на февруари 2022 г.
 8. Рецитал на патриотична поезия и песни във връзка с отбелязването на 3 март – Ден на Освобождението на България от османско владичество – 02.03.2022 г.
 9. 26-та Национална ученическа философска конференция „Човек-свят” – 17 – 18.03.2022 г.
 10. Великденски базар в подкрепа на изграждане на паметник на Константин, епископ Преславски в двора на училището – седмицата преди Великден.
 11. „Яко е да си ЕКО!” (Пролетно почистване на сградата и двора на „Преславски”) – 30.04.2022 г.
 12. Ден на ученическо самоуправление – 09.05.2022 г.
 13. Изпращане на абитуриентите от випуск 2021 – 15.05.2022 г. – 10:30 ч.
 14. Спортен празник – „Ден на Преславски” – 19.05.2022 г.
 15. Общоградско празнично шествие за 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24.05.2022 г.
 16. Абитуриентски бал на 33-тия випуск на „Преславски” – 24.05.2022 г.

Постоянни дейности и задачи в Средно училище „Епископ Константин Преславски” – Бургас, организирани и изпълнявани от УП

 1. Събиране на пластмасови капачки като част от инициативата „Капачки в действие”.
 2. Кампании и доброволчески дейности за набиране на средства на дете/деца в неравностойно положение.
 3. Участие в клубове по интереси, организирани на територията на училище „Преславски”.
 4. Координиране на дейностите с учениците от паралелките от начален, прогимназиален и гимназиален етап в общоучилищните изяви.
 5. Защитаване правата, позицията и интересите на всички ученици в СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас пред учителите, органите на управление на училището, държавни институции и неправителствени организации.