Заместник-директори

Vateva

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

МОМКА ИВАНОВА МОМЧЕВА

 ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

 • Придобита IV ПКС – ДИКПО – Варна (2002).
 • Завършила със златен медал Икономически техникум “Начо Иванов” – Бургас и с отличен успех Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – магистър по математика и информатика (1993).
 • Преминала обучение за формиране на базисни управленски компетентности (за длъжността помощник-директор) – НИОКСО – Банкя (2014).
 • Придобила международен сертификат Microsoft Office Specialist.
 • Ползва руски и английски език.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ:

 • Помощник-директор по учебната дейност в Търговска гимназия – Бургас (2012 – 2014).
 • Председател на Методическото обединение „Информатика и информационни технологии” в Търговска гимназия – Бургас (2009 – 2012).
 • Класен ръководител в Търговска гимназия – Бургас (1993 – 2014).
 • Технически изпълнител и организатор на проекти по национални и европейски програми.
  •  

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ:

 • Ръководител на ученик, който е първия представител на България на световното състезание  Microsoft Office Specialist – 2013.
 • Ментор на ученици, завоювали първо място в авторитетното състезание по информационни технологии “Свети Николай Чудотворец”.
  •  

Ivelina Dimitrova ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ

ИВЕЛИНА ГАНЧЕВА ДИМИТРОВА

 ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

 • Завършила Бургаски свободен университет – бакалавър по СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ (1999).
 • Придобита ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ – Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас (2013).
 • Ползва английски език.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ:

 • Регионален представител на издателство “Просвета” (2014 – 2016).
 • Преподавател в Търговска гимназия – Бургас (2014 – 2015).
  •  

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ:

 • Ръководител на ученици, завоювали призови места на състезания по икономика и счетоводство.

ilievaЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

 ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

  • Завършила Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.
  • Придобита II професионално-квалификационна степен.
  • Ползва руски и английски език.
 •  

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ:

  • Класен ръководител в Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас.
  • Председател на методически обединения на учителите в начален етап.
  • Главен учител в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас (2015 – 2019).

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ:

 • Високи резултати на ученици, постигнати на национални и международни състезания, както и от Националното външно оценяване в IV клас по български език и литература и по математика.

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

ПО УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

ВАНЯ ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА

 ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

 • Завършила Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ.
 • Ползва френски и английски език.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ:

 • Класен ръководител в Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас (до 2022 г.).
 • Ръководител на екипи по изготвяне и реализиране на национални проекти.
 • Директор на общинско предприятие “Морски знаци” (до 2021 г.).

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ:

 • Високи резултати на ученици от Националното външно оценяване в VII клас по български език и литература.
 • Дългогодишен опит в работата с деца и с хора с увреждания.