Колективен трудов договор

 

 

 

 

 

Колективен трудов договор в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 23.12.2022 г.


 

Колективен трудов договор в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 9.7.2018 г.