Колективен трудов договор

 

 

 

 

 

Колективен трудов договор в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 09.07.2018 г.