Контакти

СУ “Епископ Константин Преславски”, България, 8010 Бургас, ж.к. “Славейков” до бл.44
Ел. поща: 200229@edu.mon.bg

Градски телефонни номера:
Мартин Илиев – директор: 056 86 09 05
Телефонна централа: 056 86 09 06

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ 
ВЪТРЕШНА ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА
   
ГРАДСКИ ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР НА ЦЕНТРАЛАТА: 056 86 09 06
   
ВЪТРЕШЕН НОМЕР АБОНАТ
10 АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР (ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОННАТА ЦЕНТРАЛА) – МАРИЯНА РУСЕВА
11 ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ – МОМКА МОМЧЕВА
12 ДИРЕКТОР – МАРТИН ИЛИЕВ
13 ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ/ УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ – ХР. ИЛИЕВА / В. ПЕТРОВА
14 ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ – ИВ. ДИМИТРОВА
15 ЗАС – ОЛГА ГЕОРГИЕВА
16 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК – ЯНЕВ
17 МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ – ЛИЛЯНА СТОЯНОВА
19 БИБЛИОТЕКА – РУМЯНА БЕЛЧЕВА
20 ДОМАКИН – РАДОСТИНКА СТАНКОВА
21 МАЛЪК ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН (ТРЕНЬОРСКА СТАЯ) – КРАСИМИРА ЯНЕВА
22 ГОЛЯМ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН (ТРЕНЬОРСКА СТАЯ)  – КОНСТАНТИН ПЕЕВ
23 БАСЕЙН (МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ)
24 ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ – КОНСТАНТИНА КОЛЕВА
25 УЧИЛИЩЕН СТОЛ
26 ОХРАНА – ГЛАВЕН ВХОД
27 РЕСУРСЕН КАБИНЕТ – ВЕЛИЧКА ПЕЕВА
28 РЕСУРСЕН КАБИНЕТ – ПЕТЯ ТАНЕВА
29 УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ – ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА
72 ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК – ИРИНА ГЕОРГИЕВА