Контакти

СУ “Епископ Константин Преславски”, България, 8010 Бургас, ж.к. “Славейков” до бл.44
Ел. поща: [email protected]

Телефони:
Мартин Илиев – директор: 056 86 09 05
Телефонна централа: 056 86 09 06

 

Телефонен указател на вътрешната телефонна централа на училището:
Вътрешен номер Абонат
10 Технически сътрудник (телефонна централа)
11 Учителска стая
12 Директор
13 Заместник-директори по учебната и по учебно-творческата дейност
14 Заместник-директор по учебно-производствената дейност
15 Завеждащ административна служба
16 Педагогически съветник
17 Медицински кабинет
18 Ресурсен кабинет
19 Библиотека
20 Домакин
21 Малък физкултурен салон (треньорска стая)
22 Голям физкултурен салон (треньорска стая)
23 Басейн (медицински кабинет)
24 Логопедичен кабинет
25 Училищен стол
26 Охрана