Толернатност към нас, толерантни към другите!

     IMG_0628 Ученици на ресурсно подпомагане от СОУ “Епископ Константин Преславски” се включиха в конкурса за есе и рисунка на тема “Слънцето свети еднакво за всички” организиран от клуб “Младежта е толерантност” – Бургас  съвместно с Комисията за защита от дискриминация.

      Председателят на Комисията за защита от дискриминация – Бургас И. Иванова връчи грамота за активно участие на нашето училище и индивидуални грамоти, и предметни награди на Елеонора Христова от 8б клас за отлично представяне с рисунка и на Мария Гинева от 8а клас за отлично представяне с есе. В своята дейност учениците са подкрепени от техните ресурсни учители – Димитрина Ковачева и Константина Колева, подпомагащи обучението и развитието на децата и учениците със СОП в СОУ “Епископ Константин Преславски”.