Споделяне на добри практики

      На 10.12.2018 г. в логопедичния кабинет на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас се проведе открит урок на тема: “Развитие на слухово внимание и различаване на свързаните двойки звукове “Д-Т”.
        На урока присъстваха г-жа Диана Петкова – старши експерт по приобщаващо образование в РУО-Бургас, представители на педагогическата колегия и на ръководството на училището, учители от други учебни заведения на територията на област Бургас.
        Учениците чрез играта “Детектив” откриваха звуци и шумове от заобикалящата ги среда чрез софтуерен продукт. По логопедична методика в последователност диференцираха звуковете “Д-Т” в срички, в думи, в изречения и в текст.
        Урокът беше подготвен от г-жа Kонстантина Колева – логопед в училището и е част от квалификационните дейности на Методическо обединение “Заедно” към СУ “Епископ Константин Преславски”, като споделя добри практики между колегите логопеди.