Профил на купувача

Вътрешни правила за организация на работата и изпълнение на дейностите по възлагане на обществени поръчки в Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас