“Приказка за пътя”

“Приказка за пътя”: Кампания за детска пътна безопасност, организирана съвместно с НБУ “Михаил Лъкатник”, под патронажа на Община-Бургас, пролетта на 2011 г.