Осми клас

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 

VIII КЛАС

учебна 2021/2022 година

78 ученици в 3 паралелки


 • код: 1000:
 • СПЕЦИАЛНОСТ “ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ”; ПРОФЕСИЯ “ЕКСКУРЗОВОД” – 26 ученици

Професионална паралелка с III степен на професионална квалификация, интензивно изучаван чужд език в VIII клас (18 ч/седм) – АНГЛИЙСКИ, втори чужд език – ИСПАНСКИ или НЕМСКИ, възможност за трети чужд език в ХI -XII клас – РУСКИ.

 • код: 1011:
 • СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ”; ПРОФЕСИЯ “ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ” – 26 ученици

Професионална паралелка с III степен на професионална квалификация, интензивно изучаван чужд език в VIII клас (18 ч/седм) – РУСКИ и втори чужд език от VIII клас – АНГЛИЙСКИ.

 • код: 3355:
 • СПЕЦИАЛНОСТ “КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ”; ПРОФЕСИЯ “КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОР” – 26 ученици

Професионална паралелка с III степен на професионална квалификация, интензивно изучаван чужд език в VIII клас (18 ч/седм) – АНГЛИЙСКИ, втори чужд език – КИТАЙСКИ или НЕМСКИ.


Балообразуване:

2 х НВО-БЕЛ + 2 х НВО-МАТ + 1 х ГО-ГИ + 1 х ГО-ИТ

за специалностите “Екскурзоводско обслужване” и “Електронна търговия”

2 х НВО-БЕЛ + 2 х НВО-МАТ + 1 х ГО-ИИ + 1 х ГО-ИТ

за специалността “Компютърна анимация”

НВО – национално външно оценяване

БЕЛ – български език и литература

МАТ – математика

ГО – годишна оценка от свидетелството за основно образование

ГИ – география и икономика

ИТ – информационни технологии

ИИ – изобразително изкуство


ЗАЩО ДА СТАНЕШ

ЕКСКУРЗОВОД?

   • Високото заплащане на труда на екскурзовода, поради хроничния недостиг на специалисти в тази област на пазара на труда;

   

  • Възможността за контактите с хора, носители на различни култури, да се забавляваш докато работиш;
  • Предимството да пътуваш и затова да не си плащаш, а да получаваш възнаграждение;
  • Да научиш до три чужди езика;
  • Производствена безплатна практика във водещите туристически фирми в региона (в хотели, по туристически обекти) – от X до XII клас, включваща и по една учебна екскурзия в страната в XI и в XII клас и една – в чужбина в XII клас.
 •  

ЗАЩО ДА ИЗУЧАВАМ

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ?

Защото е специалност на бъдещето и можеш да се реализираш като:

 • WEB дизайнер;
 • графичен дизайнер;
 • специалист по Е-бизнес;
 • разработчик на WEB и мобилни приложения;
 • специалист база данни.

  • ЗАЩО Е ИНТЕРЕСНО ДА СИ

 

 • КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОР?

 Защото компътърната анимация е силно конкурентна индустрия и в нея ще придобиете умения, свързани с:

 • изкуство и 2D и 3D дизайн;
 • компютърно инженерство;
 • филми и видео;
 • графичен дизайн / илюстрация;
 • моделиране и скулптуриране.

ИТ + БИЗНЕС = УСПЕХ


… И ЗАЩОТО КОГАТО ИЗБИРАТЕ ПРЕСЛАВСКИ,

ИЗБИРАТЕ ОЩЕ:

  • Модерна материално-техническа база – 4 компютърни кабинета, кабинети по чуждите езици, център за изкуства и иновации, актова зала, спортни салони, басейн;

 

 •  

СТИПЕНДИИ:

месечна стипендия за отличен успех: 6,00 в размер на 60 лв.

месечна стипендия за отличен успех: 5,50 – 5,99 в размер на 45 лв.


 • начало на учебните часове: 09,00 ч.

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: 056 86 09 05


Списък на художествените произведения за VIII клас

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2021/2022 година

Вид дейност

Срок

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

05.07. – 07.07.2021 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 13.07.2021 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 до 16.07.2021 г.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20.07.2021 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2021 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2021 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07. – 27.07.2021 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2021 г.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2021 г.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 02.08.2021 г.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2021 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2021 г. вкл.