Осми клас

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 

VIII КЛАС

учебна 2022/2023 година

78 ученици в 3 паралелки с професионална подготовка


 • код: 1000:
 • СПЕЦИАЛНОСТ “ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ”;
 • ПРОФЕСИЯ “ЕКСКУРЗОВОД” – 26 ученици

Професионална паралелка с III степен на професионална квалификация, интензивно изучаван чужд език в VIII клас (18 ч/седм) – АНГЛИЙСКИ.

 • код: 1011:
 • СПЕЦИАЛНОСТ “РЕКЛАМНА ГРАФИКА”;
 • ПРОФЕСИЯ “ДИЗАЙНЕР” – 26 ученици

Професионална паралелка  III степен на професионална квалификация, интензивно изучаван чужд език в VIII клас (18 ч/седм) – АНГЛИЙСКИ.

 • код: 3355:
 • СПЕЦИАЛНОСТ “КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ”;
 • ПРОФЕСИЯ “КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОР” – 26 ученици

Професионална паралелка с III степен на професионална квалификация, интензивно изучаван чужд език в VIII клас (18 ч/седм) – АНГЛИЙСКИ.

         Втори чужд език се изучава по учебен план от IX до XII клас, като в зависимост от интересите на учениците и възможностите на училището, той може да бъде немски, руски, италиански, испански, китайски. За учениците от специалност “Екскурзоводско обслужване” съществува възможност за изучаване на трети чужд език в XI и XII клас. В рамките на часовете по занимания по интереси в VIII клас може да се изберат за изучаване романски езици – италиански или испански или източноазиатски езици – китайски или корейски.

        Съвмество с преподаватели, обучени в Дигитална академия “Телерик”, учениците от специалностите “Компютърна анимация” и “Рекламна графика” ще имат възможност да изучават в VIII клас “Уеб-програмиране” като ФУЧ, а в рамките на занимания по интереси в IX и Х клас ще могат да се запишат в клуб “Разработка на игри.” 

         Учениците от специалност “Екскурзоводско обслужване” ще имат възможност в рамките на часовете по учебна и производствена практика да се включат безплатно в три учебни екскурзии, съответно в страната в Х, XI и в XII клас и в една – в чужбина в XII клас.


Балообразуване:

2 х НВО-БЕЛ + 2 х НВО-МАТ + 1 х ГО-ГИ + 1 х ГО-ИТ

за специалността “Екскурзоводско обслужване”

2 х НВО-БЕЛ + 2 х НВО-МАТ + 1 х ГО-ИИ + 1 х ГО-ИТ

за специалностите “Рекламна графика” и “Компютърна анимация”

НВО – национално външно оценяване

БЕЛ – български език и литература

МАТ – математика

ГО – годишна оценка от свидетелството за основно образование

ГИ – география и икономика

ИТ – информационни технологии

ИИ – изобразително изкуство


ЗАЩО ДА СТАНЕШ ЕКСКУРЗОВОД?

 • Високото заплащане на труда на екскурзовода, поради хроничния недостиг на специалисти в тази област на пазара на труда;
 • Предимството да пътуваш и затова да не си плащаш, а да получаваш възнаграждение;
 • Да научиш до три чужди езика;
 • Производствена безплатна практика във водещите туристически фирми в региона (в хотели, по туристически обекти) – от X до XII клас, включваща и по една учебна екскурзия в страната в XI и в XII клас и една – в чужбина в XII клас.

ЗАЩО ДА БЪДА РЕКЛАМЕН ДИЗАЙНЕР?

Защото е специалност на бъдещето и можеш да се реализираш като:

 • WEB дизайнер;
 • графичен дизайнер;
 • специалист по Е-бизнес и реклама;
 • разработчик на WEB и мобилни приложения;
 • специалист база данни.

  • ЗАЩО Е ИНТЕРЕСНО ДА СИ КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОР?

 Защото компътърната анимация е силно конкурентна индустрия и в нея ще придобиете умения, свързани с:

 • изкуство и 2D и 3D дизайн;
 • компютърно инженерство;
 • филми и видео;
 • графичен дизайн / илюстрация;
 • моделиране и скулптуриране.

… И ЗАЩОТО КОГАТО ИЗБИРАТЕ “ПРЕСЛАВСКИ“,

ИЗБИРАТЕ ОЩЕ:

Модерна материално-техническа база – 6 компютърни кабинета, кабинети по чужди езици, център за изкуства и иновации, актова зала, спортни салони, басейн.

СТИПЕНДИИ:

месечна стипендия за отличен успех: 6,00 в размер на 60 лв.

месечна стипендия за отличен успех: 5,50 – 5,99 в размер на 45 лв.


 • начало на учебните часове: 09,00 ч.

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: 056 86 09 05


Списък на художествените произведения за VIII клас

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2022/2023 година

Вид дейност

Срок

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

05.07. – 07.07.2022 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 12.07.2022 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

13.07. – 15.07.2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20.07.2022 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

21.07. – 22.07.2022 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

25.07.2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26.07. – 27.07.2022 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2022 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

01.08. – 02.08.2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 03.08.2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2022 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2022 г. вкл.