Ресурсни учители


Константина Колева – логопед

  • Професионален бакалавър – ПМИ „Д-р К. Везенков“- Бургас – медицински специалист – общ профил;
  • Бакалавър – БСУ – Специална педагогика /логопедия /със специализация „Интегрирано обучение“;
  • Магистър – Тракийски университет – Стара Загора – ПНУП;
   • Магистър – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – със специалност „Комуникативни нарушения в развитието“ – логопед в системата на предучилищното и училищно образование;
   • III ПКС – Логопедия.

Пламена Димитрова – училищен психолог

 • Магистърска степен по Логопедия от Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, квалификация: логопед и учител в логопедични предучилищни, училищни и клинични заведения;
 • Магистърска степен по Психология от Великотърновски университет „ Св.св. Кирил и Методий”, квалификация: психолог и учител по психология;
 • Квалификационни курсове по Кариерно консултиране и Здравно образование;
 • IV ПКС.

Димитрина Ковачева – ресурсен учител

 • Бакалавър –  „Предучилищна и начална  училищна педагогика”, втора специалност „Социална работа с деца”,  БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ;
 • Диплома за преквалификация по олигофренопедагогика, Педагогически институт – Русе;
 • Ресурсен учител в РЦПППО гр. Бургас – обучение и възпитание на деца с увреждания, подпомагане на деца със СОП към приобщаващото образование.

 

 


Величка Пеева – ресурсен учител

 • завършила Бургаски свободен университет – специалност “Специална педагогика” – бакалавър;
 • магистратура в Тракийски Университет – Стара Загора по специалността “Специална педагогика – логопедия”;
 • придобит педагогически стаж в РЦПППО – Бургас с дейност подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.