Професионална подготовка (VIII – XII кл.)

Ивелина Димитрова

заместник-директор по учебно-производствената дейност

Маргарита Тодорова

учител, теоретично обучение

Галина Стоянова

учител, практическо обучение

* Бургаски свободен университет, специалност “СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”.

* Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” – “ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО”.

* IV ПКС.

* Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност “ТУРИЗЪМ” с НЕМСКИ ЕЗИК”.
* УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИКА.
* УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.
* УЧИТЕЛ ПО НЕМСКИ ЕЗИК.
* Работила в туристически агенции.
* Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност “СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”.  

* Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност “МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ”

* Работила в туристически агенции.

*Специалист по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК. 

   

Николай Тодоров

учител, теоретично обучение

   
* Завършва Университета по хранителни технологии – Пловдив със специалност “Туризъм”;

* Има богат опит на управленски позиции в международни компании;

* Владее свободно английски език;

* Сертифициран IELTS Trainer Cambridge University Certificate;

* Носител на два сребърни статута от British Council Bulgaria.