Професионална подготовка (VIII – XII кл.)

Ивелина Димитрова

заместник-директор по учебно-производствената дейност

 

* Бургаски свободен университет – специалност “Стопанско управление”;

* Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” – “Информационно-комуникационни технологии в образованието”;

* IV ПКС.

Маргарита Тодорова

учител, теоретично обучение

 

* Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност “Туризъм” с немски език;
* правоспособност – учител по икономически дисциплини, английски и немски език;
* Работила в туристически агенции.
 

Николай Тодоров

учител, теоретично обучение

 

* Завършва Университета по хранителни технологии – Пловдив със специалност “Туризъм”;

* Има богат опит на управленски позиции в международни компании;

* Владее свободно английски език;

* Сертифициран IELTS Trainer Cambridge University Certificate;

* Носител на два сребърни статута от British Council Bulgaria.

 

Николина Димитрова

учител, практическо обучение

 

* Университет “Проф.д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност “Организация и управление на хотела и ресторанта”;

* Университет “Проф.д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност “мениджмънт на туристическото предприятие”;

* работила като екскурзовод в една от най-големите туристически агенции повече от 20 години;

* супервайзор дестинация за чешки туристически пазар;

* говори чешки и английски език.