Обществени науки

 

eftimova  

Мартин Илиев

директор

Емилия Ефтимова

старши учител

Янчо Кайряков

старши учител

 
–  Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, специалности ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ и ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.
  –  I ПКС.
– Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, специалност ПРИЛОЖНА СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ, специализация – учител по философски науки във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”.  

– III ПКС.

– Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, филиал Кърджали – професионален бакалавър по история и цивилизации и  география и икономика .

– Университет “Проф. д-р. Асен Златаров” – Иновации в обучението по история – магистър.

 
Irina Ganeva    
Светлин Стоянов
 учител

Ирина Ганева

старши учител

 

 

еликотърновски у-тет „Св. св. Кирил и Методий“ – специалност „ГЕОГРАФИЯ“  

-Магистърска програма „История и цивилизации“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

-Притежава сертификати за компютърни умения.

– Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност ГЕОГРАФИЯ.  

–  II ПКС.