Обществени науки

 

Ivelina Dimitrova

Мартин Илиев

директор

Ивелина Димитрова

заместник-директор по учебно-производствената дейност

Янчо Кайряков

старши учител

Маргарита Тодорова

учител

–  Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, специалности ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ и ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.
  –  I ПКС.
– Бургаски свободен университет, специалност СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ.  

–     V ПКС.

– Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, филиал Кърджали – професионален бакалавър по история и цивилизации и  география и икономика .

– Университет “Проф. д-р. Асен Златаров” – Иновации в обучението по история – магистър.

* Завършила НЕГ ” Гьоте”;
* Завършила висше образование специалност ” ТУРИЗЪМ” с НЕМСКИ ЕЗИК в Университет ” Проф. д-р Асен Златаров”;
* Притежава професионална квалификация УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИКА и ПРОГИМНАЗИАЛЕН УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.
eftimova Irina Ganeva

Емилия Ефтимова

старши учител

Ирина Ганева

старши учител

Светлин Стоянов

 учител

Галина Стоянова

учител

– Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, специалност ПРИЛОЖНА СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ, специализация – учител по философски науки във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”.  

–  V ПКС.

– Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност ГЕОГРАФИЯ.  

–  II ПКС.

Великотърновски у-тет „Св. св. Кирил и Методий“ – специалност „ГЕОГРАФИЯ“  

-Магистърска програма „История и цивилизации“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

-Притежава сертификати за компютърни умения.

– Магистър – Специалност „Стопанско управление“  – Университет “Проф. д-р Асен Златаров”; 

-Професионален опит в сферата на професионалното образование и туризма..