Обществени науки

 

Ivelina Dimitrova Добрев1

Мартин Илиев

директор

Ивелина Димитрова

заместник-директор по учебно-производствената дейност

Добри Добрев

старши учител

Маргарита Тодорова

учител

–  Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, специалности ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ и ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.
  

–  I ПКС.

– Бургаски свободен университет, специалност СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ.  

–     V ПКС.

–  Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност ИСТОРИЯ.  

–   II ПКС.

* Завършила НЕГ ” Гьоте”;
* Завършила висше образование специалност ” ТУРИЗЪМ” с НЕМСКИ ЕЗИК в Университет ” Проф. д-р Асен Златаров”;
* Притежава професионална квалификация УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИКА и ПРОГИМНАЗИАЛЕН УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.
eftimova Irina Ganeva

Емилия Ефтимова

старши учител

Ирина Ганева

старши учител

Светлин Стоянов

 учител

Донка Стафидкова

учител

– Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, специалност ПРИЛОЖНА СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ, специализация – учител по философски науки във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”.  

–  V ПКС.

– Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност ГЕОГРАФИЯ.  

–  II ПКС.

Великотърновски у-тет „Св. св. Кирил и Методий“ – специалност „ГЕОГРАФИЯ“  

-Магистърска програма „История и цивилизации“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

-Притежава сертификати за компютърни умения.

-Магистър – Специалност „Икономика и мениджмънт в туризма“ с немски език – Стопанска академия „Д. А. Ценов “ – Свищов; 

-Професионален опит в сферата на туризма: круизен туризъм; специалист – консултант за вътрешен и изходящ туризъм; офис сътрудник – резервации входящ туризъм в туроператорска фирма.