Начален етап

 

ilieva skocheva Богданова kazandjieva

Христина Илиева

заместник-директор по учебната дейност

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

I ПКС.

Мая Скочева-Антонова

старши учител

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА; БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ;

I ПКС.

Стефка Богданова

старши учител

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

I ПКС.

Малина Георгиева

старши учител

Бургаски свободен университет – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

 I ПКС.

Росица Казанджиева

старши учител

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

Христина Баджева Николина Желева Божидарка Койчева

Снежана Хаджиева

старши учител

Югозападен университет “Неофит Рилски” Благоевград  – специалност “Начална училищна педагогика”;

II ПКС.

Христина Баджева

старши учител

Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК;

IV ПКС.

Николина Желева

старши учител

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

I ПКС.

Мария Аврамова  

учител

-Университет “Проф. Д-р Асен Златаров”, Бургас – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

-Втора специалност “Мениджър в туризма” и сертифициран туристически аниматор.

-Допълнителна професионална квалификация „Фитнес треньор”( 4 степен), международен лицензиран инструктор по зумба.

Божидара Койчева

старши учител

Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

V ПКС.

Зоя Стоева

старши учител

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, специалност Начална Училищна Педагогика, специализация „Изобразитебно изкуство“;

II ПКС

 

Павел Ненов

учител по физическо възпитание и спорт в начален етап

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

 

Антония Статева

учител ГЦОУД

 Пловдивски Университет”Паисий Хилендарски”-специалност Начална Училищна Педагогика

 

Северина Панайотова

учител ГЦОУД

специалност “Руска филология” – бакалавър – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”;

специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика” – магистратура във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

 

Славена Гъчева

учител ГЦОУД

Университет “Проф. Д-р Асен Златаров” – специалност Индустриален мениджмънт – бакалавър.

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” – специалност Предучилищна и начална училищна педагогика – магистър.

 

Ненчева

Йорданка Ненчева

старши учител ГЦОУД

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

Втора специалност МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА (Академията за музикално и танцово изкуство – Пловдив).

I ПКС.

Василена Пеева

учител
ГЦОУД

Великотърновски университет ” Св. св. Кирил и Методий” – специалност Предучилищна и начална училищна педагогика

Мирослав Митрев

учител ГЦОУД

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

IV ПКС.

 

Цветалина Иванова

старши учител ГЦОУД

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

Втора специалност: ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ (НСА “Васил Левски” – София);

IV ПКС.

Светлана Камбурова

учител ГЦОУД

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА с ЧУЖД ЕЗИК; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ – Управление на европейски проекти.

V ПКС.

 Калоянова Ана Динева Румяна Димитрова

Радостина Калоянова-Димитрова

учител ГЦОУД

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

Ана Динева

  учител ГЦОУД

Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

Румяна Димитрова

старши учител ГЦОУД

Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

V ПКС

Ирина Янакиева

 учител ГЦОУД

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност “Медицина” – бакалавър;

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика” – магистър.

Цветелина Косева

учител ГЦОУД

Икономически университет – Варна – специалност „Счетоводство и контрол“;

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас – професионална квалификация “Начален учител”.