Математика

Даниела Костадинова старши учител

– Завършила ШУ “Епископ Константин Преславски”, специалност ФИЗИКА и МАТЕМАТИКА;

– Притежава III ПКС;

– Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 1995 г.


Станка Петкова учител

 

– Технически университет – Варна; специалност. “Педагогика”.

– Бургаски свободен университет – професионална квалификация “Учител по математика и информатика”.

 


Диляна Камбурова учител

– Завършила е Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, специалност “Бизнес информационни технологии”;

– Придобита квалификация – учител по математика;

-Допълнителна квалификация – учител по информатика и информационни технологии.

 


Ирена Меранзова учител

– Бургаски свободен университет – професионална квалификация “Учител по математика и информатика”;

– Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас – професионална квалификация “Учител по икономика”;

– УНСС, гр. София – магистър “Счетоводство и контрол”;

– Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас – магистър “Стопанско управление”;

– Икономически Университет, гр. Варна – бакалавър “Маркетинг”, втора специалност – бакалавър “Информатика”.


Тоня Стойкова-Ньотева учител

– Технически Университет София – магистър , инженер по Електроника и Автоматика, специалност Изчислителна техника, правоспособност на редовен учител по инженерни дисциплини;

– Икономически Университет Варна – допълнителна квалификация – Икономист Банково дело;

– Бургаски Свободен Университет  – специализант – професионална квалификация „Учител по Математика и информатика“.