Математика

Даниела Костадинова старши учител

– Завършила ШУ “Епископ Константин Преславски”, специалност ФИЗИКА и МАТЕМАТИКА;

– Притежава III ПКС;

– Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 1995 г.


Станка Петкова учител

 

– Технически университет – Варна; специалност. “Педагогика”.

– Бургаски свободен университет – професионална квалификация “Учител по математика и информатика”.

 


Диляна Камбурова учител

– Завършила е Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, специалност “Бизнес информационни технологии”;

– Придобита квалификация – учител по математика;

-Допълнителна квалификация – учител по информатика и информационни технологии.


Валентина Атанасова учител

 

– Бургаски свободен университет специалност “Информатика и компютърни науки”;

– придобита квалификация – учител по математика и информатика.

 


Димитър Иванов учител

-Математическа гимназия „Н. Лобачевски” – Ямбол;

– Икономически университет – Варна, магистър специалност Икономика  и управление на индустрията;

-Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, магистър, специалност Учител по Математика от V до XII клас и преподавател в университет.