Изкуства

д-р Елена Тодорова

старши учител

– Завършила през 1996 г. Великотърновски университет “Св.Св. Кирил и Методий”;

– Специалист по педагогика на изобразителното изкуство, живопис и естетика и магистър по арттерапия;

– Притежава III ПКС;

– През 2022 г. защитава докторска степен по научната специалност  “Методика на обучението по изобразително изкуство” с дисертационен труд на тема “Арттерапията като средство за справяне със стреса на учениците от нет поколението”.


Данаил Николов

учител

-Придобита магистърска степен по живопис през 2006 г. във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”;

-Завършена специализация по живопис през 2007 г. на тема “Цвят и материалност” във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”;

-Следдипломна квалификация през 2017 г. по „Информатика и информационни технологии” в Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите /ДИПКУ/ към Тракийски университет гр. Стара Загора.


Нели Джованова

учител

– Завършила през ППИ “Акад. Тодор Самодумов” –  Дупница;


– Специалност “Учител по технологии и предприемачество и изобразително изкуство, IV – VIII клас”.

 


Росен Поборников

старши учител

– Завършил Академия за музикално танцово и изобразително изкуство – Пловдив със специалности “Ръководство на народни състави” и “Музикална педагогика”;
– Магистърска степен по “Музикални компютърни технологии” в Софийски университет ”Св. Климент Охридски”;
– Придобита V ПКС.

 

 


Христо Станчев

учител

– 2015г. Завършва Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство с музикална специалност;
 
-2015г. Завършва Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство със специалност “Преподавател по Български народни танци”;

– 2016г. Ръководител на танцова школа “Айко”;

– 2017г. Ръководител на музикално – танцова формация “Анимация”.