Изкуства

Елена Тодоровастарши учител

– Завършила през 1996 г. Великотърновски университет “Св.Св. Кирил и Методий”;

– Специалист по педагогика на изобразителното изкуство, живопис и естетика и магистър по арттерапия;

– Притежава III ПКС.


Данаил Николовучител

-Придобита магистърска степен по живопис през 2006 г. във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”;

-Завършена специализация по живопис през 2007 г. на тема “Цвят и материалност” във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”;

-Следдипломна квалификация през 2017 г. по „Информатика и информационни технологии” в Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите /ДИПКУ/ към Тракийски университет гр. Стара Загора.

Росен Поборников старши учител

– Завършил Академия за музикално танцово и изобразително изкуство – Пловдив със специалности “Ръководство на народни състави” и “Музикална педагогика”;
– Магистърска степен по “Музикални компютърни технологии” в Софийски университет ”Св. Климент Охридски”;
– Придобита V ПКС.


Христо Станчев учител

– 2015г. Завършва Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство с музикална специалност;
 
-2015г. Завършва Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство със специалност “Преподавател по Български народни танци”;

– 2016г. Ръководител на танцова школа “Айко”;

– 2017г. Ръководител на музикално – танцова формация “Анимация”.