Информатика и информационни технологии

 

Vateva

Момка Момчева –  заместник-директор по учебната дейност

–  През 1993г. завършила Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, специалност МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА.

–  Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2014 година.

–  Защитила IV ПКС.

 

Станимира Костадинова1

Станимира Костадинова –  главен учител

–  През 1998 г. завършила Бургаски свободен университет, специалност ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА, преподавател по математика и информатика.

–  Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2001 година.

–  Защитила IV ПКС.

 

Величка Пръвчева – старши учител

–  Завършила ТУ – София, специалност “Автоматизация на дискретното производство” и  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, специалност ИНФОРМАТИКА,

–  Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2006 година.

–  Защитила IV ПКС.

 

Димова

Тодорка Димовастарши учител

–  Завършила БСУ, специалност ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

–  Инструктор по Базови и специфични компютърни умения на учители – БАН.

–  Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2001 година.

– Защитила IV ПКС.

Емил Стоиловстарши учител

–  Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 1991 година.

–  Завършил ШУ “Константин Преславски”, специалност МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА.

–  Има защитена II ПКС.