Чужди езици

gradeva Недка Градева старши учител

РУСКИ ЕЗИК

–  Завършила Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” – специалност “Руска филология”.
–  Има допълнителна квалификация за преподавател по английски език и втора специалност “Българска филология”.

  • Притежава II ПКС.
Красимира Димитрова Красимира Димитрова старши учител

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

– Завършила Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” през 1984 г.
– Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 1996 година.

– Специалист по руски език и по английски език.

– Притежава V ПКС.

Христина Петрова
старши учител

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

–    Завършила ИНПУ “Любен Каравелов” – Кърджали – специалност “Български език и литература и Английски език”
–    Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2016 година.

– Притежава допълнителна квалификация по базови и специфични компютърни умения по чужди езици.

Гергана Илиева-Гюл учител

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

– Завършила  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност Психология и през 2011 г. магистратура по трудова и организационна психология към Университета в Маастрихт, Нидерландия.   

– Завършила успешно CELTA и получила международна квалификация за преподавател по английски език на Университета Кеймбридж, Обединеното кралство.

– Завършила Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” – професионална квалификация “учител по английски език”.

–  Докторант към Университета в Анкара, Турция.

Ива Петрова
учител

КИТАЙСКИ ЕЗИК

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

– Завършила бакалавър в Пловдивски университет “Св. Паисий Хилендарски” – специалност “Приложна лингвистика – английски и китайски език”;
– Завършила в Университета „Фудан“, гр. Шанхай, Китай Н Р, специалност “Китайски език като чужд”;
– Завършила във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” – професионална квалификация “учител по китайски език”.
Наталия Тодорова учител

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

– специалност “Английска филилогия” – бакалавър – Пловдивски университет “Св. Паисий Хилендарски”.
Ирина Вапцарова учител

НЕМСКИ ЕЗИК

– завършила Университета “Людвиг Максимилианс” Мюнхен, Бавария, ФРГ, магистър, специалност “Немска лингвистика” (допълнителни специалности – Немски като чужд език, Славянска филология);
– завършила СУ “Свети Патриарх Евтимий” – Пловдив, профил Математика и Английски език.
Милена Колева учител

ИСПАНСКИ ЕЗИК

– Завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Испанска филология“;
– Магистър по „Преподаване на испански като чужд език“ от университета в Сантандер, Кантабрия, Кралство Испания;
– Магистър по „Ръководство и управление на учебни заведения“ от университета в Барселона, Каталония, Кралство Испания.
– Има повече от 20 години опит в преподаването на испански език;
– Автор на учебни материали по испански като чужд език.
Галина Западнева учител

РУСКИ ЕЗИК

– Магистър по специалността “Руска филология” – Новосибирски държавен университет, РФ;

– Допълнителни квалификации по психология; сертифициран коуч Международна Федерация ICF;

– Лауреат на международния Пушкински конкурс от България – 2018 г.;

– Лауреат на награда за развитие на бизнес-етикет.

Елена Николушева
учител

РУСКИ ЕЗИК

– завършила Пловдивския университет “Св. Паисий Хилендарски”, специалност Руска филология.   

– завършила ГПЧЕ “Васил Левски” (Руската гимназия) – Бургас.

Петя Арабаджийска учител

РУСКИ ЕЗИК

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

– Завършила Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” – специалност “Педагогика на английски език и на руски език”;

 – Завършила университет ” Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност “Управление на туризма”.