Чужди езици

 

gradeva Недка Градева старши учител

РУСКИ ЕЗИК

–    Завършила Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” – специалност РУСКА ФИЛОЛОГИЯ.
–    Има допълнителна квалификация за преподавател по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и втора специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ.–    Притежава II ПКС.
Красимира Димитрова Красимира Димитрова старши учител

РУСКИ ЕЗИК

–    Завършила Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” през 1984 г.
–    Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 1996 година.–    Специалист по РУСКИ ЕЗИК и АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.–    Притежава V ПКС.
Христина Петрова
старши учител

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

–    Завършила ИНПУ “Любен Каравелов” – гр. Кърджали – специалност “Български език и литература и Английски език”
–    Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2016 година.–    Притежава допълнителна квалификация по базови и специфични компютърни умения по чужди езици.
Елена Николушева
учител

РУСКИ ЕЗИК

– завършила Пловдивския университет “Св. Паисий Хилендарски”, специалност Руска филология.   

– завършила ГПЧЕ “Васил Левски” (Руската гимназия) – Бургас.

Гергана Илиева-Гюл учител

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

– Завършила  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност Психология и през 2011 г. магистратура по трудова и организационна психология към Университета в Маастрихт, Холандия.   

– Завършила успешно CELTA и получила международна квалификация за преподавател по английски език на Университета Кеймбридж.

Завършила Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” – професионална квалификация “учител по английски език”.

–  Докторант към Университета в Анкара, Турция.

Жанет Ценова учител

ИСПАНСКИ ЕЗИК

КИТАЙСКИ ЕЗИК

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

– Великотърновски университет “Св. Св. “Кирил и Методий”, специалност Приложна лингвистика с испански и китайски език.
– Магистратура – Пловдивски университет “Св. Паисий Хилендарски” – учител по чужди езици (английски език).
Северина Панайотова учител

РУСКИ ЕЗИК

-специалност “Руска филология” – бакалавър – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”;

-специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика” – магистратура във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Наталия Тодорова учител

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

– специалност “Английска филилогия” – бакалавър – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Ирина Вапцарова учител

НЕМСКИ ЕЗИК

– завършила Университета “Людвиг Максимилианс” Мюнхен, магистър, специалност “Немска лингвистика” (допълнителни специалности – Немски като чужд език, Славянска филология);
– завършила СУ “Свети Патриарх Евтимий” – Пловдив, профил Математика и Английски език.
Петя Арабаджийска учител

РУСКИ ЕЗИК

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

– Завършила Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” – специалност ПЕДАГОГИКА НА РУСКИ ЕЗИК И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК;

 – Завършила университет ” Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА.