Стипендии

СТИПЕНДИИ


Правила за отпускане на стипендии на учениците от VIII до XII клас през учебната 2022/2023 година

изменени със Заповед № РД-10-649/ 6.1.2023 г., в сила от втория учебен срок

(кликнете върху връзката)

Заявления:

по ал.4, ал.1, т.1

по ал.4, ал.1, т.2

по ал.4, ал.1, т.3

по ал.4, ал.1, т.4 и по ал.2

по ал.5, ал.1, т.1

по ал.5, ал.1, т.2

по чл.6