Седмично разписание

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА      

ВТОРИ СРОК

считано от 16.09.2022 г.

1.а клас 1.б клас 1.в клас 2.а клас 2.б клас 2.в клас
3.а клас 3.б клас 3.в клас 4.а клас 4.б клас  
5.а клас 5.б клас 5.в клас 5.г клас 6.а клас 6.б клас
6.в клас 6.г клас 7.а клас 7.б клас  7.в клас 7.г клас
8.а клас 8.б клас 8.в клас 9.а клас 9.б клас 9.в клас
10.а клас 10.б клас 11.а клас 12.а клас