Консултации за ученици

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

УЧЕБНА 2020/2021 година

ПЪРВИ СРОК

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

Име, презиме и фамилия на педагогическия специалист Ден на консултацията Начален час на консултацията (продължителност 40 мин.)
Божидарка Койчева понеделник 13,00
Ваня Петрова вторник 13,00
Величка Пръвчева вторник 14,30
Гергана Илиева-Гюл четвъртък 14,00
Данаил Николов  вторник 14,00
Даниела Костадинова  четвъртък 14,30
Диана Вълчева петък 13,00
Диляна Камбурова вторник 14,00
Димитринка Желязкова петък 14,00
Добри Добрев петък 13,00
Донка Стафидкова петък 14,00
Елена Христова вторник 14,00
Елена Тодорова сряда 14,00
Емил Стоилов понеделник 14,30
Емилия Ефтимова  вторник 14,30
Ивелина Димитрова вторник 14,00
Илко Карагутов понеделник 13,30
Ирина Ганева петък 14,00
Катя Иванова сряда 14,00
Константин Пеев вторник 14,30
Красимир Костадинов понеделник 13,30
Красимира Димитрова вторник 14,30
Красимира Янева  петък 13,00
Малина Георгиева понеделник 13,00
Маргарита Тодорова четвъртък 13,30
Мария Мъжгълова петък 14,00
Мая Скочева-Антонова понеделник 13,00
Момка Момчева вторник 14,00
Наталия Тодорова четвъртък 13,00
Недка Градева  вторник 14,00
Нели Николова  понеделник 14,30
Николина Желева вторник 13,00
Петя Симеонова вторник 14,00
Пролетина Иванова петък 15,00
Росен Поборников вторник 14,00
Росица Казанжиева понеделник 13,00
Светлин Стоянов вторник 14,00
Сийка Славова четвъртък 14,00
Снежана Хаджиева вторник 13,00
Станимира Костадинова вторник 14,30
Станка Петкова сряда 13,30
Стефанка Богданова петък 13,00
Тодорка Димова петък 13,00
Христина Баджева четвъртък 13,00
Христина Илиева понеделник 13,00
Христина Петрова вторник 14,00
Христо Станчев понеделник 13,00
Янка Пеева сряда 13,30