Консултации за ученици

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ПЪРВИ СРОК

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

Име, презиме и фамилия на педагогическия специалист Ден на консултацията Време на провеждане на консултацията  Място на провеждане на консултацията (кабинет №)
Божидарка Димитрова Койчева  вторник 13,15 – 13,55 1
Ваня Пламенова Петрова вторник 14,05 – 14,45 45
Величка Лулова Пръвчева  сряда 14,05 – 14,45 11
Галина Анатолиевна Западнева четвъртък 13,15 – 13,55 31
Галина Петрова Стоянова понеделник 08,00 – 08,40 29
Гергана Костадинова Илиева-Гюл сряда 14,50 – 15,30 50
Данаил Николов Николов сряда 14,05 – 14,45 102
Даниела Тодорова Костадинова сряда 14,50 – 15,30 41
Диляна Стоянова Камбурова понеделник 13,15 – 13,55 37
Димитринка Куцарова Желязкова  вторник 14,50 – 15,30 26
Диян Кънчев Димов четвъртък 14,05 – 14,45 60
Елена Иванова Тодорова четвъртък 13,15 – 13,55 101
Емилия Борисова Ефтимова  вторник 14,50 – 15,30 52
Зоя Петрова Стоева  петък 12,20 -13,00 16
Ива Иванова Петрова вторник 14,50 – 15,30 52
Ивелина Ганчева Димитрова понеделник 14,50 – 15,30 29
Илко Тодоров Карагутов понеделник 14,05 – 14,45 треньорска стая МФС
Ирена Милева Меранзова петък 14,05 – 14,45 40
Ирина Борисова Вапцарова сряда 14,50 – 15,30 30
Ирина Ганева Колева петък 14,50 – 15,30 28
Катя Василева Иванова вторник 12,20 – 13,00 101 Б
Константин Димитров Пеев понеделник 14,50 – 15,30 треньорска стая ГФС
Красимир Димов Костадинов  понеделник 08,00 – 08,40 треньорска стая ГФС
Красимира Павлова Димитрова вторник 14,50 – 15,30 48
Красимира Янева Янева четвъртък 14,05 – 14,45 треньорска стая МФС
Малина Кирова георгиева четвъртък 12,20 -13,00 16
Маргарита Атанасова Тодорова четвъртък 14,50 – 15,30 30
Мария Анилинова Аврамова сряда 12,20 -13,00 19
Мая Стефанова Скочева понеделник 12,20 -13,00 17
Милена Иванова Колева четвъртък 14,05 – 14,45 53
Момка Иванова Момчева вторник 14,50 – 15,30 11
Наталия Валентинова Тодорова  вторник 14,50 – 15,30 32
Недка Йовчева Градева четвъртък 14,50 – 15,30 46
Нели Стоева Джованова понеделник 14,05 – 14,45 104
Николай Калоянов Тодроов  четвъртък 14,50 – 15,30 29
Николина Михаилова Желева понеделник 13,15 – 13,55 8
Ния Иванова Йочева  четвъртък 14,05 – 14,45 55
Павел Илиев Ненов петък 12,20 – 13,00 треньорска стая МФС
Петя Симеонова Петкова понеделник 14,05 – 14,45 58
Пролетина Иванова Иванова вторник 08,00 – 08,40 59
Росен Паскалев Поборников вторник 14,50 – 15,30 106
Росица Петрова Казанджиева понеделник 14,05 – 14,45 9
Светлин Ценков Стоянов понеделник 14,05 – 14,45 43
Сийка Димитрова Славова сряда 14,50 – 15,30 44
Снежана Димитрова Хаджиева понеделник 13,15 – 13,55 4
Станимира Димитрова Костадинова сряда 14,05 – 14,45 33
Станка костова Петкова вторник 14,05 – 14,46 38
Стефанка Стелиянова Богданова понеделник 12,20 -13,00 18
Тодорка Манолова Димова петък 14,05 – 14,45 34
Тоня Стайкова Стойкова-Ньотева сряда 14,05 – 14,45 41
Христина Георгиева Илиева  понеделник 12,20 -13,00 6
Христина Кондева Петрова сряда 14,05 – 14,45 49
Христина Петкова Баджева вторник 13,15 – 13,55 5
Христо Станчев Станчев понеделник 12,20 – 13,00 107
Янка Димитрова Пеева сряда 14,05 – 14,45 56
Янчо Ангелов Кайряков вторник 14,05 – 14,45 35