Консултации за ученици

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ВТОРИ СРОК

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

Име, презиме и фамилия на педагогическия специалист Ден на консултацията Време на провеждане на консултацията  Място на провеждане на консултацията (кабинет №)
Божидарка Димитрова Койчева  четвъртък 13,20 – 14,00 1
Ваня Пламенова Петрова вторник 14,10 – 14,50 28
Величка Лулова Пръвчева  понеделник 14,10 – 14,50 11
Габриела Петрова Николова вторник 14,55 – 15,35 52
Галина Анатолиевна Западнева четвъртък 14,10 – 14,50 31
Галина Петрова Стоянова понеделник 14,55 – 15,35 30
Данаил Николов Николов сряда 14,10 – 14,50 102
Даниела Тодорова Костадинова сряда 14,55 – 15,35 41
Диляна Стоянова Камбурова вторник 14,10 – 14,50 37
Димитринка Куцарова Желязкова  четвъртък 14,55 – 15,35 28
Диян Кънчев Димов понеделник 13,20 – 14,00 60
д-р Елена Иванова Тодорова вторник 13,20 – 14,00 101
Емилия Борисова Ефтимова вторник 14,10 – 14,50 52
Зоя Петрова Стоева сряда 12,30 -13,10 13
Ивелина Ганчева Димитрова понеделник 14,55 – 15,35 29
Илко Тодоров Карагутов сряда 12,30 -13,10 10
Ирена Милева Меранзова петък 14,10 – 14,50 40
Ирина Борисова Вапцарова сряда 14,55 – 15,35 30
Ирина Ганева Колева петък 14,10 – 14,50 28
Катя Василева Иванова четвъртък 13,20 – 14,00 10
Константин Димитров Пеев четвъртък 14,10 – 14,50 10
Красимир Димов Костадинов  сряда 14,10 – 14,50 10
Красимира Павлова Димитрова вторник 14,55 – 15,35 48
Красимира Янева Янева четвъртък 13,20 – 14,00 10
Малина Кирова Георгиева  петък 12,30 -13,10 16
Маргарита Атанасова Тодорова вторник 14,55 – 15,35 29
Мария Анилинова Аврамова вторник 12,30 -13,10 19
Мая Стефанова Скочева понеделник 12,30 -13,10 17
Милена Иванова Колева сряда 12,30 -13,10 53
Момка Иванова Момчева вторник 14,55 – 15,35 11
Наталия Валентинова Тодорова вторник 14,10 – 14,50 32
Недка Йовчева Градева петък 14,10 – 14,50 46
Нели Стоева Джованова сряда 14,10 – 14,50 104
Николай Калоянов Тодоров  четвъртък 14,10 – 14,50 29
Николина Ангелова Димитрова четвъртък 08,00 – 08,40 30
Николина Михаилова Желева вторник 13,20 – 14,00 8
Ния Иванова Йочева сряда 14,10 – 14,50 55
Ния Иванова Йочева  сряда 14,10 – 14,50 55
Павел Илиев Ненов петък 12,30 -13,10 108
Петя Симеонова Петкова сряда 14,10 – 14,50 58
Пролетина Иванова Иванова вторник 08,00 – 08,40 59
Росен Паскалев Поборников вторник 14,10 – 14,50 106
Росица Петрова Казанджиева вторник 13,20 – 14,00 9
Светлин Ценков Стоянов понеделник 14,10 – 14,50 43
Сийка Димитрова Славова петък 14,10 – 14,50 44
Снежана Димитрова Хаджиева четвъртък 13,20 – 14,00 4
Станимира Димитрова Костадинова сряда 14,10 – 14,50 33
Станка Костова Петкова петък 13,20 – 14,00 38
Стефанка Стелиянова Богданова понеделник 12,30 -13,10 18
Тодорка Манолова Димова понеделник 14,10 – 14,50 34
Тоня Стайкова Стойкова-Ньотева сряда 14,10 – 14,50 38
Христина Петкова Баджева  четвъртък 13,20 – 14,00 5
Христина Георгиева Илиева понеделник 12,30 -13,10 7
Христина Кондова Петрова  вторник 14,10 – 14,50 49
Янка Димитрова Пеева вторник 14,10 – 14,50 56
Янчо Ангелов Кайряков сряда 14,55 – 15,35 35