Консултации за ученици

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

УЧЕБНА 2021/2022 година

ВТОРИ СРОК

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

Име, презиме и фамилия на педагогическия специалист Ден на консултацията Начален час на консултацията (продължителност 40 мин.) Място на провеждане на консултацията (кабинет №)
Божидарка Димитрова Койчева вторник 13,10 – 13,50 1
Ваня Пламенова Петрова вторник 14,00 – 14,40 45
Величка Лулова Пръвчева четвъртък 14,00 – 14,40 32
Веселина Желязкова Симеонова  сряда 14,50 – 15,30 60
Галина Петрова Стоянова сряда 14,50 – 15,30 29
Гергана Костадинова Илиева-Гюл четвъртък 14,00 – 14,40 50
Данаил Николов Николов петък 14,00 – 14,40 102
Даниела Тодорова Костадинова петък 14,50 – 15,30 41
Диляна Стоянова Камбурова сряда 13,10 – 13,50 37
Димитринка Куцарова Желязкова  четвъртък 14,50 – 15,30 26
Елена Вълканова Николушева вторник 14,00 – 14,40 53
Елена Димитрова Кирилова сряда 14,00 – 14,40 59
Елена Иванова Тодорова сряда 14,00 – 14,40 101
Емил Людмилов Стоилов сряда 14,00 – 14,40 31
Емилия Борисова Ефтимова понеделник 14,50 – 15,30 51
Зоя Петрова Стоева вторник 12,20 – 13,00 13
Ивелина Ганчева Димитрова петък 14,00 – 14,40 22
Илко Тодоров Карагутов четвъртък 14,00 – 14,40 МФС
Ирена Милева Меранзова четвъртък 14,50 – 15,30 40
Ирина Борисова Вапцарова  понеделник 14,50 – 15,30 30
Ирина Ганева Колева вторник 14,00 – 14,40 28
Константин Димитров Пеев понеделник 13,10 – 13,50 ГФС
Красимир Димов Костадинов понеделник 08,00 – 08,40 ГФС
Красимира Повлова Димитрова понеделник 14,50 – 15,30 48
Красимира Янева Янева понеделник 13,10 – 13,50 МФС
Малина Кирова Георгиева четвъртък 13,10 – 13,50 2
Маргарита Атанасова Тодорова вторник 14,50 – 15,30 29
Мая Стефанова Скочева-Антонова  вторник 13,10 – 13,50 17
Момка Иванова Момчева сряда 14,50 – 15,30 11
Момка Иванова Момчева сряда 13,10 – 13,50 11
Наталия Валентинова Тодорова петък 14,50 – 15,30 48
Недка Йовчева Градева сряда 14,50 – 15,30 46
Нели Стоева Джованова петък 14,00 – 14,40 101
Николина Михаилова Желева понеделник 13,10 – 13,50 8
Ния Иванова Йочева  вторник 14,00 – 14,40 55
Петя Матвеева Арабаджийска петък 13,10 – 13,50 55
Петя Симеонова Петкова понеделник 14,00 – 14,40 58
Пролетина Иванова Иванова понеделник 14,50 – 15,30 59
Росен Паскалев Поборников понеделник 14,00 – 14,40 104
Росица Петрова Казанджиева сряда 12,20 – 13,00 9
Светлин Ценков Стоянов вторник 14,00 – 14,40 43
Сийка Димитрова Славова сряда 14,00 – 14,40 44
Снежана Димитрова Хаджиева петък 12,20 – 13,00 4
Станимира Димитрова Костадинова сряда 14,50 – 15,30 33
Станка Костова Петкова вторник 14,00 – 14,40 38
Стефанка Стелиянова Богданова четвъртък 12,20 – 13,00 18
Тодорка Манолова Димова вторник 14,00 – 14,40 32
Христина Петкова Баджева  вторник 13,10 – 13,50 5
Христина Георгиева Илиева понеделник 13,10 – 13,50 7
Христина Кондева Петрова сряда 14,00 – 14,40 49
Христо Станчев Станчев четвъртък 13,10 – 13,50 106
Янка Димитрова Пеева сряда 14,50 – 15,30 56
Янчо Ангелов Кайряков четвъртък 14,50 – 15,30 35