Консултации с родители

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС 

УЧЕБНА 2022/2023 година

ПЪРВИ СРОК

ГРАФИК ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ

Клас, паралелка Име, презиме и фамилия на педагогическия специалист Ден на втория час на класа Време на провеждане на втория час на класа (за попълване на документация и за срещи с родители) Място на провеждане на втория час на класа (кабинет №)
1 А Христина Георгиева Илиева  вторник 12,20 -13,00 6
1 Б Малина Кирова Георгиева вторник 09,40 -10,20 16
1 В Мария Анилинова Аврамова вторник 12,20 -13,00 19
2 А Мая Стефанова Скочева-Антонова понеделник 11,30 – 12,10 17
2 Б Стефанка Стелиянова Богданова петък 11,30 – 12,10 18
2 В Зоя Петрова Стоева  понеделник 11,30 – 12,10 16
3 А Росица Петрова Казанджиева понеделник 08,50 – 09,20 9
3 Б Снежана Димитрова Хаджиева четвъртък 08,00 – 08,40 4
3 В Божидарка Димитрова Койчева  вторник 10,40 – 11,20 1
4 А Христина Петкова Баджева понеделник 10,40 – 11,20 5
4 Б Николина Михаилова Хелева вторник 13,15 -13,55 8
5 А Ния Иванова Йочева  понеделник 10,40 – 11,20 55
5 Б Наталия Валентинова Тодорова  понеделник 14,05 – 14,45 32
5 В Диян Кънчев Димов петък 09,40 – 10,20 60
5 Г Тоня Стайкова Стойкова-Ньотева понеделник 11,30 – 12,10 41
6 А Светлин Ценков Стоянов сряда 12,20 -13,00 43
6 Б Красимир Димов Костадинов  понеделник 12,20 -13,00 45
6 В Ирена Милева Меранзова понеделник 08,50 – 09,20 39
6 Г Диляна Стоянова Камбурова петък 10,40 – 11,20 37
7 А Сийка Димитрова Славова сряда 12,20 -13,00 44
7 Б Станимира Димитрова Костадинова четвъртък 14,05 – 14,45 33
7 В Христина Кондева Петрова четвъртък 10,40 – 11,20 49
7 Г Станка Костова Петкова петък 08,50 – 09,20 38
8 А Галина Петрова Стоянова четвъртък 14,05 – 14,45 30
8 Б Янчо Ангелов Кайряков петък 09,40 – 10,20 35
8 В Гергана Костадинова Илиева-Гюл понеделник 08,50 – 09,20 50
9 А Росен Паскалев Поборников вторник 12,20 -13,00 106
9 Б Недка Йовчева Градева четвъртък 10,40 – 11,20 46
9 В Пролетина Иванова Иванова петък 11,30 – 12,10 59
10 А Красимира Павлова Димитрова сряда 12,20 -13,00 48
10 Б Красимира Янева Янева четвъртък 10,40 – 11,20 Треньорска стая МФС
11 А Ирина Борисова Вапцарова понеделник 12,20 -13,00 30
12 А Маргарита Атанасова Тодорова вторник 13,15 -13,55 30