Консултации с родители

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС 

УЧЕБНА 2022/2023 година

ВТОРИ СРОК

ГРАФИК ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ

Клас Паралелка Име, презиме и фамилия на класния ръководител Ден на втория час на класа Време на провеждане на втория час на класа (за попълване на документация и за срещи с родители) Място на провеждане на втория час на класа (кабинет №)
I А Христина Георгиева Илиева вторник 11,40 – 12,20 7
I Б Малина Кирова Георгиева  понеделник 12,30 – 13,10 16
I В Мария Анилинова Аврамова понеделник 11,40 – 12,20 19
II А Мая Стефанова Скочева вторник 08,00 – 08,40 17
II Б Стефанка Стелиянова Богданова вторник 08,50 – 09,30 18
II В Зоя Петрова Стоева понеделник 12,30 – 13,10 13
III А Росица Петрова Казанджиева понеделник 09,40 – 10,20 9
III Б Снежана Димитрова Хаджиева петък 08,00 – 08,40 4
III В Божидарка Димитрова Койчева четвъртък 11,40 – 12,20 1
IV А Христина Петкова Баджева  четвъртък 08,50 – 09,30 5
IV Б Николина Михаилова Желева вторник 09,40 – 10,20 8
V А Ния Иванова Йочева  четвъртък 08,50 – 09,30 55
V Б Наталия Валентинова Тодорова вторник 10,50 – 11,30 32
V В Диян Кънчев Димов вторник 08,50 – 09,30 60
V Г Тоня Стайкова Стойкова-Ньотева вторник 13,20 -14,00 40
VI А Светлин Ценков Стоянов петък 09,40 – 10,20 43
VI Б Красимир Димов Костадинов понеделник 09,40 – 10,20 10
VI В Ирена Милева Меранзова сряда 12,30 – 13,10 39
VI Г Диляна Стоянова Камбурова понеделник 12,30 – 13,10 37
VII А Сийка Димитрова Славова понеделник 11,40 – 12,20 44
VII Б Станимира Димитрова Костадинова четвъртък 14,10 – 14,50 33
VII В Христина Кондева Петрова  сряда 09,40 – 10,20 49
VII Г Станка Костова Петкова сряда 10,50 – 11,30 38
VIII А Николай Калоянов Тодоров  четвъртък 14,55 – 15,35 29
VIII Б Янчо Ангелов Кайряков петък 11,40 – 12,20 35
VIII В  Емилия Борисова Ефтимова  вторник 11,40 – 12,20 52
IX А Росен Паскалев Поборников сряда 11,40 – 12,20 106
IX Б Недка Йовчева Градева четвъртък 12,30 – 13,10 46
IX В Пролетина Иванова Иванова вторник 08,50 – 09,30 59
X А Красимира Павлова Димитрова петък 12,30 – 13,10 48
X Б Красимира Янева Янева четвъртък 09,40 – 10,20 10
XI А Ирина Борисова Вапцарова вторник 09,40 – 10,20 30
XII А Маргарита Атанасова Тодорова петък 11,40 – 12,20 28