Консултации с родители

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС 

УЧЕБНА 2021/2022 година

ВТОРИ СРОК

ГРАФИК ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ

Клас, паралелка Име, презиме и фамилия на педагогическия специалист Ден на провеждане на втория час на класа Време на провеждане на втория час на класа (за попълване на документация и за срещи с родители) – продължителност 40 мин. Място на провеждане на втория час на класа (кабинет №)
Мая Стефанова Скочева – Антонова сряда 09,50 – 10,30 17
Стефанка Стелиянова Богданова вторник 10,50 – 11,30 18
Зоя Петрова Стоева сряда 12,20 -13,00 13
Росица Петрова Казанджиева четвъртък 12,20 -13,00 9
Снежана Димитрова Хаджиева четвъртък 11,40 -12,20 4
Божидрака Димитрова Койчева понеделник 11,40 -12,21 1
Христина Петкова Баджева  понеделник 09,00 – 09,40 5
Николина Михаилова Желева четвъртък 08,00 – 08,40 8
Христина Георгиева Илиева вторник 13,10 – 13,50 22
Малина Кирова Георгиева сряда 09,00 – 09,40 2
Светлин Ценков Стоянов четвъртък 14,00 – 14,40 43
Красимир Димов Костадинов четвъртък 09,50 – 10,30 ГФС
Елена Вълканова Николушева четвъртък 10,50 – 11,30 53
Диляна Стоянова Камбурова  вторник 12,20 -13,00 37
Сийка Димитрова Славова петък 09,00 – 09,40 44
Станимира Димитрова Костадинова понеделник 14,00 – 14,40 33
Христина Кондева Петрова понеделник 12,20 -13,00 49
Станка Костова Петкова сряда 08,00 – 08,40 38
Гергана Костадинова Илиева-Гюл сряда 14,00 – 14,40 50
Димитринка Куцарова Желязкова  вторник 11,40 -12,20 26
Росен Паскалев Поборников понеделник 10,50 – 11,30 104
Ваня Пламенова Петрова понеделник 14,50 – 15,30 45
Даниела Тодорова Костадинова вторник 10,50 – 11,30 41
Недка Йовчева Градева четвъртък 13,10 – 13,50 46
Пролетина Иванова Иванова сряда 08,00 – 08,40 59
Красимира Павлова Димитрова четвъртък 11,40 -12,20 41
Красимира Янева Янева четвъртък 10,50 – 11,30 МФС
10А Ирина Ганева Колева петък 09,50 – 10,30 28
11А Маргарита Атанасова Тодорова понеделник 10,50 – 11,30 29
12А Константин Димитров Пеев понеделник 08,00 – 08,40 ГФС
12Б Момка Иванова Момчева понеделник 08,00 – 08,40 11