Консултации с родители

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС 

УЧЕБНА 2020/2021 година

ПЪРВИ СРОК

ГРАФИК ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ

Клас, паралелка Име, презиме и фамилия на педагогическия специалист Ден на втория час на класа Начален час на втория час на класа (за попълване на документация и за срещи с родители) – продължителност 40 мин
Росица Казанджиева вторник 12,25
Снежана Хаджиева понеделник 12,25
Божидарка Койчева четвъртък 12,25
Христина Баджева понеделник 12,25
Николина Желева четвъртък 9,00
Христина Илиева вторник 13,10
Малина Георгиева четвъртък 13,15
Мая Скочева-Антонова  четвъртък 8,00
Стефанка Богданова понеделник 12,25
Сийка Славова четвъртък 13,10
Станимира Костадинова четвъртък 13,10
Христина Петрова вторник 13,10
Янка Пеева понеделник 12,25
Гергана Илиева-Гюл петък 14,00
Димитринка Желязкова четвъртък 13,10
Емилия Ефтимова   вторник 14,00
Ваня Петрова сряда 14,00
Недка Градева сряда 14,00
Светлин Стоянов понеделник 14,00
Росен Поборников четвъртък 12,25
Даниела Костадинова вторник 9,50
Красимира Димитрова вторник 8,15
Красимира Янева  сряда 9,00
Ирина Ганева четвъртък 13,10
10а Тодорка Димова четвъртък 14,40
11а Константин Пеев сряда 14,40
11б Мария Мъжгълова четвъртък 13,10
12а Ивелина Димитрова четвъртък 13,10
12б Пролетина Иванова понеделник 8,15