НП “Иновации в действие” (МОН)

Национална програма “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ” (МОН)

учебна 2021/2022 година

 

       В периода 14.4. – 16.4.2022 г., наши гости по Национална програма “Иновации в действие” бяха ученици и учители от основни училища в София, Димитровград и с. Енина, общ. Казанлък. Те се запознаха с иновационните дейности в обучението от I до IV клас в “Преславски”, наблюдаваха урок по интегрирания учебен предмет “Музикален английски език” във II A клас, посветен на предстоящия празник Великден и посетиха часове по химия, биология, руски език и английски език при своята обзорна обиколка в училището ни.
          Като част от културната програма представихме на нашите гости основни туристически обекти в нашия край, като ги посетихме – Аква Калиде в кв. Ветрен, Музеят на авиацията на летище Сарафово и Музеят на солта в Поморие, където им поднесохме подаръци за спомен от тяхната визита.
 
 
 
 
 
 
 

        

    В периода 28-30 април 2022 г., във връзка с дейностите по Национална програма “Иновации в действие”, върнахме визитата на нашите партньори от ОУ “Пенчо Славейков” – Димтровград.

учебна 2020/2021 година

учебна 2019/2020 година   

       По тази национална програма Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас, в качеството си на иновативно училище, е парньор с едно иновативно, с което взаимно ще извършат визити в иновативните паралелки на двете училища през месец октомври 2019 г., както и с едно неиновативно училище, чиито учители и ученици ще ни гостуват през месец ноември 2019 г.

     Наши партньори са:

    • иновативно училище – Основно училище “Антон Страшимиров” – Бургас;
    • неиновативно училище – Обединено училище “Христо Ботев” – с. Дълго поле, общ. Калояново, обл. Пловдив.

1. Визита на екип от преподаватели на ОУ “Антон Страшимиров” – Бургас в СУ “Епископ Константин Преславски” на 17.10.2019 г. в час по интегрирания учебен предмет “Музикален английски език” във II “А” клас:

ЗАБАВЛЯВАМЕ СЕ, ДОКАТО УЧИМ!

      Това споделиха след 60-те минути от един по-различен час по интегрирания предмет “Музикален английски език”, децата от II А клас. Учебното занятие на тема “Моето училище (My school)” беше реализирано от колегите Росица Казанджиева и Христо Станчев. Урокът, който е част от иновативния проект на Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас “Успяваме, защото творим!”, беше представен пред колеги от ОУ “Антон Страшимиров” – Бургас и ст.експерта от РУО-Бургас Павлина Алексиева, в рамките на изпълнение на дейностите по Национална програма “Иновации в действие”.

 

 2. На 31 октомври, във връзка с дейностите по Национална програма “Иновации в действие”, върнахме визитата на нашите съседи и партньори от ОУ “Антон Страшимиров”.

         С колеги от училищния екип за иновации на Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас и експертите по математика и по информатика от РУО-Бургас посетихме час на учениците от IV г клас, по време на който децата ни впечатлиха със знанията си, натрупани след образователното им пътуване до Трявна. На него четвъртокласниците се запознали с традиционните български занаяти, като представиха пред нас какво е да си иконописец, защо са създадени иконите и символиката, която носят.

3. Визита на екип от преподаватели на ОбУ “Христо Ботев” – с. Дълго поле, обл. Пловдив в СУ “Епископ Константин Преславски” на 15.11.2019 г. в час по интегрирания учебен предмет “Природата и цветовете” във I “Б” клас:

      МОЯТ ЛЮБИМ РОДЕН ГРАД БУРГАС!

МОЯТ ЛЮБИМ РОДЕН ГРАД БУРГАС!

На 15.11.2019 г. на гости по Национална програма “Иновации в действие” ни бяха педагози от Обединено училище “Христо Ботев” – с. Дълго поле, област Пловдив. След като се запознаха с организацията на работа в “Преславски”, гостите ни посетиха урок на тема “Моят любим роден град Бургас” по интегрирания предмет “Природата и цветовете” в I Б клас. Наши домакини бяха колегите в начален етап Николина Желева и по изобразително изкуство Данаил Николов. По време на часа децата истински се забавляваха и споделиха защо толкова много обичат родния си град. Те претвориха чрез картини, апликации и компютърни графики емблематичните за всеки един бургазлия любими места, като например Моста, ж.п. гарата, о. Св. Анастасия, Казиното и хотел България. Чрез показаното в часа техните учители демонстрираха добра екипност и отлично взаимодействие.

     Учебното занятие се проведе в изцяло обновената класна стая на паралелката по общинската програма “Първокласно начало”, чиято цел е непрекъснато подобряване на качеството на образованието в Община Бургас.

      След конферирането и работния обяд, запознахме нашите гости с една от най-посещаваните туристически забележителности на Бургас – Акве Калиде, изцяло обновена през последните години от Общината със средства от спечелени европейски проекти.

ДИГИТАЛЕН ФОТОАЛБУМ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ОСЪЩЕСТВЕНИ ПО ПРОЕКТА