График на класните работи

СУ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ПЪРВИ СРОК

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ
     
УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА – ПЪРВИ СРОК
     
клас, паралелка учебен предмет дата на провеждане на класната работа
Български език и литература 10.12.2021
Математика 16.12.2021
Български език и литература 10.12.2021
Математика 16.12.2021
Български език и литература 10.12.2021
Математика 16.12.2021
Математика 13.12.2021
Български език и литература 7.12.2021
Български език и литература 17.12.2021
Математика 17.1.2022
Български език и литература 13.12.2021
Математика 17.1.2022
Български език и литература 13.12.2021
Математика 17.1.2022
Български език и литература 13.12.2021
Математика 17.1.2022
Математика 13.12.2021
Български език и литература 9.12.2021
Математика 13.12.2021
Български език и литература 9.12.2021
Математика 13.12.2021
Български език и литература 9.12.2021
Български език и литература 9.12.2021
Математика 13.12.2021
Математика 13.12.2021
Английски език 18.1.2022
Български език и литература 7.12.2021
Български език и литература 2.12.2021
Математика 13.12.2021
Руски език 9.12.2021
Български език и литература 1.12.2021
Математика 14.12.2021
Английски език 7.12.2021
Английски език 20.12.2021
Български език и литература 7.12.2021
Немски език 18.1.2022
Математика 10.1.2022
Руски език 17.12.2021
Английски език 4.1.2022
Български език и литература 7.12.2021
Математика 10.1.2022
10а Български език и литература 8.12.2021
10а Математика 16.12.2021
10а Английски език 10.1.2022
10а Немски език 19.1.2022
11а Английски език 12.1.2022
11а Български език и литература 9.12.2021
11а Немски език 17.1.2022
11а Математика 15.12.2021
12а Английски език 7.1.2022
12а Български език и литература 20.12.2021
12а Математика 8.12.2021
12а Руски език 16.12.2021
12б Английски език 10.1.2022
12б Български език и литература 14.12.2021
12б Математика 16.12.2021
12б Руски език 10.12.2021