График на класните работи

СУ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ПЪРВИ СРОК

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ

Клас, паралелка учебен предмет дата на провеждане на класната работа
Български език и литература 18.12.2021
Математика 11.1.2021
Български език и литература 9.12.2020
Математика 11.1.2021
Български език и литература 9.12.2020
Математика 11.1.2021
Български език и литература 8.12.2020
Математика 11.1.2021
Български език и литература 8.12.2020
Математика 16.12.2020
Български език и литература 7.12.2020
Математика 16.12.2020
Български език и литература 7.12.2020
Математика 16.12.2020
Математика 16.12.2020
Български език и литература 10.12.2020
Български език и литература 15.12.2020
Математика 7.12.2020
Български език и литература 14.12.2020
Математика 7.12.2020
Български език и литература 17.12.2020
Математика 7.12.2020
Български език и литература 14.12.2020
Математика 7.12.2020
Английски език 14.1.2021
Български език и литература 18.12.2020
Математика 9.12.2020
Български език и литература 18.12.2020
Математика 8.12.2020
Руски език 14.12.2020
Английски език 18.1.2021
Български език и литература 14.12.2020
Немски език 7.1.2021
Математика 9.12.2020
10а Английски език 15.1.2021
Български език и литература 14.12.2020
Немски език 8.1.2021
Математика 7.12.2020
11а Английски език 22.12.2020
Български език и литература 14.12.2020
Математика 9.12.2020
Руски език 8.1.2021
11б Английски език 21.12.2020
Български език и литература 17.12.2020
Математика 9.12.2020
Руски език 7.1.2021
12а Английски език 16.12.2020
Български език и литература 8.12.2020
Математика 12.1.2021
12б Английски език 17.12.2020
Български език и литература 8.12.2020
Математика 8.1.2021