График на класните работи

СУ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ВТОРИ СРОК

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ

Клас, паралелка учебен предмет дата на провеждане на класната работа
Български език и литература 13.5.2022
Математика 4.5.2022
Български език и литература 11.5.2022
Математика 4.5.2022
Български език и литература 12.5.2022
Математика 4.5.2022
Български език и литература 31.5.2022
Математика 3.5.2022
Български език и литература 10.5.2022
Математика 26.5.2022
Български език и литература 9.5.2022
Математика 26.5.2022
Български език и литература 9.5.2022
Математика 26.5.2022
Български език и литература 9.5.2022
Математика 26.5.2022
Български език и литература 26.5.2022
Математика 12.5.2022
Български език и литература 26.5.2022
Математика 12.5.2022
Български език и литература 17.5.2022
Математика 12.5.2022
Български език и литература 4.5.2022
Математика 12.5.2022
Английски език 27.5.2022
Български език и литература 10.6.2022
Математика 1.6.2022
Български език и литература 31.5.2022
Математика 8.6.2022
Руски език 7.6.2022
Английски език 2.6.2022
Български език и литература 31.5.2022
Математика 7.6.2022
Английски език 16.5.2022
Български език и литература 10.5.2022
Математика 2.6.2022
Немски език 8.6.2022
Английски език 27.5.2022
Български език и литература 13.5.2022
Математика 2.6.2022
Руски език 5.5.2022
10а Английски език 3.6.2022
10а Български език и литература 9.5.2022
10а Математика 27.5.2022
10а Немски език 9.6.2022
11а Английски език – чужд език по професията 17.5.2022
11а Български език и литература 26.5.2022
11а Математика 1.6.2022
11а Немски език 6.6.2022
12а Английски език 30.3.2022
12а Български език и литература 4.4.2022
12а Математика 15.4.2022
12а Руски език 21.4.2022
12б Английски език 4.4.2022
12б Български език и литература 28.3.2022
12б Математика 15.4.2022
12б Руски език 20.4.2022