График на класните работи

СУ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ВТОРИ СРОК

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ

Клас, паралелка учебен предмет дата на провеждане на класната работа
V а Български език и литература 17.5.2023
V а Математика 5.5.2023
V б Български език и литература 22.5.2023
V б Математика 5.5.2023
V в Български език и литература 22.5.2023
V в Математика 5.5.2023
V г Български език и литература 22.5.2023
V г Математика 5.5.2023
VI а Български език и литература 9.5.2023
VI а Математика 15.5.2023
VI б Български език и литература 9.5.2023
VI б Математика 15.5.2023
VI в Български език и литература 10.5.2023
VI в Математика 15.5.2023
VI г Български език и литература 9.5.2023
VI г Математика 15.5.2023
VII а Български език и литература 11.5.2023
VII а Математика 29.5.2023
VII б Български език и литература 12.5.2023
VII б Математика 29.5.2023
VII в Български език и литература 12.5.2023
VII в Математика 29.5.2023
VII г Български език и литература 12.5.2023
VII г Математика 29.5.2023
VIII а Английски език 18.5.2023
VIII а Български език и литература 10.5.2023
VIII а Математика 27.4.2023
VIII б Английски език 18.5.2023
VIII б Български език и литература 12.5.2023
VIII б Математика 27.4.2023
VIII в Английски език 17.5.2023
VIII в Български език и литература 10.5.2023
VIII в Математика 27.4.2023
IX а Български език и литература 10.5.2023
IX а Математика 17.5.2023
IX а Английски език
6.6.2023
IX а Немски език 31.5.2023
IX а Руски език 9.6.2023
IX б Български език и литература 10.5.2023
IX б Математика 17.5.2023
IX б Английски език 30.5.2023
IX б Руски език 8.6.2023
IX в Английски език 29.5.2023
IX в Български език и литература 11.5.2023
IX в Испански език 14.6.2023
IX в Математика 17.5.2023
X а Английски език 12.5.2023
X а Български език и литература 5.5.2023
X а Математика 17.5.2023
X а Немски език 29.5.2023
X б Английски език 12.5.2023
X б Руски език 1.6.2023
X б Български език и литература 5.5.2023
X б Математика 17.5.2023
XI а Английски език 15.5.2023
XI а Български език и литература 9.5.2023
XI а Математика 3.5.2023
XI а Немски език 31.5.2023
XII а Английски език 28.3.2023
XII а Български език и литература 21.3.2023
XII а Немски език 29.3.2023
XII а Математика 19.4.2023