График на класните работи

СУ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ПЪРВИ СРОК

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ

Клас, паралелка Учебен предмет Дата на провеждане на класната работа
Български език и литература 19.12.2022
Математика 16.12.2022
Български език и литература 16.12.2022
Математика 20.12.2022
Български език и литература 14.12.2022
Математика 20.12.2022
Български език и литература 14.12.2022
Математика 20.12.2022
Български език и литература 20.12.2022
Математика 7.12.2022
Български език и литература 21.12.2022
Математика 7.12.2022
Български език и литература 21.12.2022
Математика 7.12.2022
Български език и литература 15.12.2022
Математика 7.12.2022
Български език и литература 14.12.2022
Математика 8.12.2022
Български език и литература 13.12.2022
Математика 8.12.2022
Български език и литература 13.12.2022
Математика 8.12.2022
Български език и литература 14.12.2022
Математика 8.12.2022
Английски език 11.1.2023
Български език и литература 5.1.2023
Математика 16.12.2022
Английски език 7.12.2022
Български език и литература 6.1.2023
Математика 16.12.2022
Английски език 20.12.2022
Български език и литература 9.1.2023
Математика 16.12.2022
Английски език 14.12.2022
Български език и литература 21.12.2022
Математика 12.1.2022
Немски език 16.12.2022
Руски език 9.12.2022
Английски език 19.12.2022
Български език и литература 21.12.2022
Математика 12.1.2022
Руски език 12.12.2022
Английски език 14.12.2022
Български език и литература 21.12.2022
Испански език 13.1.2023
Китайски език 16.12.2022
Математика 12.1.2022
10а Английски език 9.1.2023
10а Български език и литература 22.12.2022
10а Математика 3.1.2022
10а Немски език 16.12.2022
10б Английски език 9.1.2023
10б Български език и литература 16.12.2022
10б Математика 4.1.2022
10б Руски език 14.12.2022
11а Английски език 11.1.2023
11а Български език и литература 12.12.2022
11а Математика 5.12.2022
11а Немски език 19.12.2022
12а Английски език 13.1.2023
12а Български език и литература 13.12.2022
12а Математика 7.12.2022
12а Немски език 22.12.2022