Екскурзии

ПЛАН

ЗА ЕКСКУРЗИИТЕ И ОРГАНИЗИРАНИЯ ОТДИХ НА УЧЕНИЦИТЕ

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

29-30.04.2019 г.

  1. клас: Ямбол – Кабиле (еднодневна);
  2. клас: Варна – Балчик (двудневна);
  3. клас: Трявна – Габрово – Шипка (двудневна);
  4. клас: Сливен – Казанлък – Стара Загора (двудневна);
  5. – 7. / 8. – 12. клас: Разград – Свещари – Силистра – ез. Сребърна (двудневна) или Самоков – Цари Мали град – София (двудневна).