Дневен режим

Д Н Е В Е Н   Р Е Ж И М

на учебните занятия през учебната 2021/2022 година

 

През учебната 2021/2022 година училището е на едносменен режим на обучение, като учениците в начален и прогимназиален етап са на целодневна организация на учебния процес.

 

I II  КЛАС

 

час учебни часове

продължителност на занятията

час Група за ЦДО

продължителност на занятията

1 от 08,00 ч. до 08,35 ч. 1 от 13,10 ч. до 13,45 ч.
2 от 09,00 ч. до 09,35 ч. 2 от 14,00 ч. до 14,35 ч.
3 от 09,50 ч. до 10,25 ч. 3 от 14,50 ч. до 15,25 ч.
4 от 10,50 ч. до 11,25 ч. 4 от 15,40 ч. до 16,15 ч.
5 от 11,40 ч. до 12,15 ч. 5 от 16,25 ч. до 17,00 ч.
  Време за обяд (I – II клас) от 12,15 до 13,00 ч.

   Продължителността на два последователни учебни часа по интегрираните учебни предмети в иновативните паралелки е 60 мин., а междучасията преди и след тези часове са по 20 мин.

 

III IV  КЛАС

 

час учебни часове

продължителност на занятията

 

час

Група за ЦДО  (III – IV клас)

продължителност на занятията

1 от 08,00 ч. до 08,40 ч.  
2 от 09,00 ч. до 09,40 ч. 1 от 14,00 ч. до 14,40 ч.
3 от 09,50 ч. до 10,30 ч. 2 от 14,50 ч. до 15,30 ч.
4 от 10,50 ч. до 11,30 ч. 3 от 15,40 ч. до 16,20 ч.
5 от 11,40 ч. до 12,20 ч. 4 от 16,25 ч. до 17,05 ч.
6 от 12,25 ч. до 13,05 ч. 5 от 17,10 ч. до 17,50 ч.
  Време за обяд (III – IV клас) от 13,15 до 14,00 ч.

 

V – VII  КЛАС

 

час първа смяна

продължителност на учебните часове

 

час

Група за ЦДО  (VVII клас)

продължителност на занятията

1 от 08,10 ч. до 08,50 ч.  
2 от 09,00 ч. до 09,40 ч. 1 от 14,50 ч. до 15,30 ч.
3 от 09,50 ч. до 10,30 ч. 2 от 15,40 ч. до 16,20 ч.
4 от 10,50 ч. до 11,30 ч. 3 от 16,25 ч. до 17,05 ч.
5 от 11,40 ч. до 12,20 ч. 4 от 17,10 ч. до 17,50 ч.
6 от 12,25 ч. до 13,05 ч. 5 от 18,00 ч. до 18,40 ч.
7 от 13,10 ч. до 13,50 ч.  
Време за обяд и организиран отдих и спорт (V – VII клас) от 14,00 до 14,45 ч

 

VIII – XII  КЛАС

 

час първа смяна

продължителност на учебните часове

1 /предчас/ от 08,10 ч. до 08,50 ч.
2 от 09,00 ч. до 09,40 ч.
3 от 09,50 ч. до 10,30 ч.
4 от 10,50 ч. до 11,30 ч.
5 от 11,40 ч. до 12,20 ч.
6 от 12,25 ч. до 13,05 ч.
7 от 13,10 ч. до 13,50 ч.
8 от 14,00 ч. до 14,40 ч.

 

Забележка: Времетраенето на малките междучасия за I и II клас е 10 / 15 минути, а за III до XII клас – 5 / 10 минути, а на големите – за I и II клас е 25 / 30 минути, а за III до XII клас – 20 минути.