Дневен режим

Д Н Е В Е Н   Р Е Ж И М

на учебните занятия през учебната 2022/2023 година

 

       През учебната 2022/2023 година училището е на едносменен режим на обучение, като учениците в начален и прогимназиален етап са на целодневна организация на учебния процес.

 I II  КЛАС

час учебни часове

продължителност на занятията

час Група за ЦДО

продължителност на занятията

1 от 08,00 ч. до 08,35 ч. 1 от 13,15 ч. до 13,50 ч.
2 от 08,50 ч. до 09,25 ч. 2 от 14,05 ч. до 14,40 ч.
3 от 09,40 ч. до 10,15 ч. 3 от 14,50 ч. до 15,25 ч.
4 от 10,40 ч. до 11,15 ч. 4 от 15,40 ч. до 16,15 ч.
5 от 11,30 ч. до 12,05 ч. 5 от 16,25 ч. до 17,00 ч.
  Време за обяд (I – II клас) от 12,10 до 13,10 ч.

  III IV  КЛАС

час учебни часове

продължителност на занятията

час Група за ЦДО  (III – IV клас)

продължителност на занятията

1 от 08,00 ч. до 08,40 ч.  
2 от 08,50 ч. до 09,30 ч. 1 от 14,00 ч. до 14,40 ч.
3 от 09,40 ч. до 10,20 ч. 2 от 14,50 ч. до 15,30 ч.
4 от 10,40 ч. до 11,20 ч. 3 от 15,40 ч. до 16,20 ч.
5 от 11,30 ч. до 12,10 ч. 4 от 16,30 ч. до 17,10 ч.
6 от 12,20 ч. до 13,00 ч. 5 от 17,20 ч. до 18,00 ч.
  Време за обяд (III – IV клас) от 13,05 до 13,55 ч.

 V – VII  КЛАС

час първа смяна

продължителност на учебните часове

час Група за ЦДО  (VVII клас)

продължителност на занятията

1 от 08,00 ч. до 08,40 ч.  
2 от 08,50 ч. до 09,30 ч. 1 от 14,50 ч. до 15,30 ч.
3 от 09,40 ч. до 10,20 ч. 2 от 15,40 ч. до 16,20 ч.
4 от 10,40 ч. до 11,20 ч. 3 от 16,30 ч. до 17,10 ч.
5 от 11,30 ч. до 12,10 ч. 4 от 17,20 ч. до 18,00 ч.
6 от 12,20 ч. до 13,00 ч. 5 от 18,10 ч. до 18,50 ч.
7 от 13,15 ч. до 13,55 ч.  
Време за обяд и организиран отдих и спорт (V – VII клас) от 14,00 до 14,45 ч

VIII – XII  КЛАС

час първа смяна

продължителност на учебните часове

1 /предчас/ от 08,00 ч. до 08,40 ч.
2 от 08,50 ч. до 09,30 ч.
3 от 09,40 ч. до 10,20 ч.
4 от 10,40 ч. до 11,20 ч.
5 от 11,30 ч. до 12,10 ч.
6 от 12,20 ч. до 13,00 ч.
7 от 13,15 ч. до 13,55 ч.
8 от 14,05 ч. до 14,45 ч.

       Забележка: Времетраенето на малките междучасия за I и II клас е 15 минути, а за III до XII клас – 10 / 15 минути, а на голямото – за I и II клас е 25 минути, а за III до XII клас – 20 минути.