“Обреден календар за моми и ергени”

       Днес с нашите партньори от Регионален исторически музей – Бургас в зала “Григорий Цамблак” на Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас представихме пред началните учители от община Бургас помагала за учителя и ученика, разработени през учебната 2018/2019 година по проекта “Обреден календар за моми и ергени”, финансиран от Министерство на културата по програма “Музеят като образователна среда”. В помагалата са пресъздадени по интересен начин три български обичая – Кукери, Лазаруване и Коледари.

      Благодарим на Бургаския музей за възможността децата от 2 “А” клас на “Преславски” с учители Мая Скочева и Божидара Койчева през последната учебна година да се докоснат до българската народна традиция и фолклор по достъпен и интересен начин!