“МИНИ СТАДИОН” В ДВОРА НА “ПРЕСЛАВСКИ”

stad      С 37 гласа “ЗА”  и 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” на сесията на Общинския съвет – Бургас на 23 април 2013 г. бе подкрепено инвестиционното намерение на ДФК “Звездичка” за изграждане на затревено футболно игрище в двора на СОУ “Константин Преславски”. Подходящият терен за изграждане на такова спортно съоръжение специалистите от клуба видяха именно в най-външната неизползваема част от двора на нашето училище – последното игрище до пътя, който разделя “Преславски” и ЦДГ 28 “Детелина”. Частта от двора е публична общинска собственост и е с общи размери – дължина 70 метра и ширина 40 метра.
      Новият “мини стадион” ще представлява спортно игрище с размери 62м/36м с изкуствена тревна покривка с две съблекални, треньорска стая, зала за теория и видео уроци и склад за спортния инвентар, както и ще има трибуна с 250 седящи места и осветление.
      Директорът на СОУ “Константин Преславски” Мартин Илиев е изразил подкрепата си за инвестиционното намерение на ДФК “Звездичка” и в разговор с г-н Петър Алексиев – президент на клуба се споразумяха между двете страни да се сключи меморандум, съгласно който да се изготви график за ползване на терена от учениците в училището за часовете по физкултура, в допълнителния час по спорт и при подготовката им за състезания.
      Новата придобивка трябва да бъде завършена до началото на юли, когато на терена ще се проведе европейското клубно първенство по футбол за деца.