Интернет с обществен достъп в “Преславски”

    От днес в нашето училище, от приземния до четвъртия етаж, са изградени 12 точки на безжична мрежа за достъп до Интернет по проект, реализиран в Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас по Националната програма на МОН “Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”.

     Потребителско име: Preslavski