Ресурсни учители


Константина Колева – логопед

  • Професионален бакалавър – ПМИ „Д-р К. Везенков“- Бургас – медицински специалист – общ профил;
  • Бакалавър – БСУ – Специална педагогика /логопедия /със специализация „Интегрирано обучение“;
  • Магистър – Тракийски университет – Стара Загора – ПНУП;
  • Магистър – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – със специалност „Комуникативни нарушения в развитието“ – логопед в системата на предучилищното и училищно образование;
  • III ПКС – Логопедия.

Димитрина Ковачева – ресурсен учител

– Бакалавър –  „Предучилищна и начална  училищна педагогика”, втора специалност „Социална работа с деца”,  БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ;

– Диплома за преквалификация по олигофренопедагогика, Педагогически институт – Русе;

– Ресурсен учител в РЦПППО гр. Бургас – обучение и възпитание на деца с увреждания, подпомагане на деца със СОП към приобщаващото образование.

 Величка Пеева – ресурсен учител

– завършила Бургаски свободен университет – специалност “Специална педагогика” – бакалавър;

– магистратура в Тракийски Университет – Стара Загора по специалността “Специална педагогика – логопедия”;

-придобит педагогически стаж в РЦПППО – Бургас с дейност подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.