Ресурсни учители


Константина Колева – логопед

– завършила “Специална педагогика – логопедия”, специализация “Интегрирано обучение” и магистър – “Предучилищна и начална училищна педагогика”;

– придобита III ПКС;

– педагогическият трудов стаж  е придобит в РЦПППО  -Бургас с основна дейност подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.

 

Димитрина Ковачева – ресурсен учител

– Бакалавър –  „Предучилищна и начална  училищна педагогика”, втора специалност „Социална работа с деца”,  БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ;

– Диплома за преквалификация по олигофренопедагогика, Педагогически институт – Русе;

– Ресурсен учител в РЦПППО гр. Бургас – обучение и възпитание на деца с увреждания, подпомагане на деца със СОП към приобщаващото образование.

 

 Величка Пеева – ресурсен учител

– завършила Бургаски свободен университет – специалност “Специална педагогика” – бакалавър;

– магистратура в Тракийски Университет – Стара Загора по специалността “Специална педагогика – логопедия”;

-придобит педагогически стаж в РЦПППО – Бургас с дейност подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.