Олимпиади

Постигнати високи резултати на ученици

от СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас на

ОБЛАСТНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ 

 

 

УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА

ИнформатикаКАЛОЯН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ от 12а клас – на 1-во място, класиран за Национален кръг

Биология и здравно образованиеАХМЕД ДЕНИС ХАДЖИИБРАХИМ от 12б клас – на 1-во място, класиран за Национален кръг

УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА

Английски езикДАНИЕЛ ИВАНОВ ИЛИЕВ от 9а клас – на 10-то място

География и икономикаГАБРИЕЛА ЧАВДАРОВА ДИМИТРОВА от 6а клас – на 9-то място

География и икономика –  ЖЕЛИМИР ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ от 12б клас – на 10-то място

УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА

География и икономикаКАЛОЯН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ от 9а клас – на 9-то място

География и икономика –  СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ от 9а клас – на 10-то място

УЧЕБНА 2012/2013 ГОДИНА

Информационни технологииДЕНИС ДРАГАНОВ и ДИАН ДИМИТРОВ от 12а клас – на 2-ро място

Гражданско образованиеЛИЛЯНА ВОЙВОДОВА и ИВАН НЕДЕЛЧЕВ от 12а клас – на 2-ро място

Английски език ИВАН ЙОВЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ от 12а клас – на 3-то място

География и икономикаВЕНКО ПАНАЙОТОВ САВОВ от 12а клас – на 4-то място

География и икономика –  ИВАН ЙОВЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ от 12а клас – на 5-то място

История и цивилизацияНЯГОЛ ГЕОРГИЕВ НЯГОЛОВ от 6а клас – на 5-то място

ФилософияДЕСИСЛАВА РАДОСТИНОВА ТОДОРОВА от 11б клас – на 6-то място

Биология и здравно образованиеНУРАЙ ВЕЛИЕВА ОСМАНОВА от 12б клас – на 8-мо място

Английски езикКАЛОЯН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ от 8а клас – на 10-то място