Философска конференция

        Началото на философската конференция е поставено на 22.11.1996 г. във връзка с честването на 20 години от създаването на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас под мотото “ Човек – свят”.

      Инициатор и традиционен домакин  на конференцията е СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас. Организатори са Община Бургас, РИО на МОН и училището – домакин.

      В работата на конференцията са участвали главни експерти по философия от МОН, преподаватели от Софийски университет ”Св. Климент Охридски” и автори на учебници и помагала; преподаватели от Тракийски университет – Ст. Загора, Университета ”Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и Бургаския свободен университет.

      Традиционни участници на конференцията са: ПМГ „Акад. Никола Обрешков”, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ГПНЕ „Гьоте”, ГПАЕ „Гео Милев”, ГРЕ „Г. С. Раковски”, ГЧЕ „Васил Левски”, СУ „Иван Вазов”, ПГХТ „Акад. Зелинский”, Търговската гимназия, ПГМЕЕ /всички от Бургас/, СУ „Отец Паисий” – Люляково, община Руен, СУ „Отец Паисий” – Елхово, СУ „Н. Й. Вапцаров” – Айтос, ПМГ „Добри Чинтулов” – Сливен, естествено нашето училище СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас и др. През 2013 г. в конференцията се включиха 110 ученици от 35 училища от 14 области, през 2014 г. – над 100 ученици от 40 училища от 16 области, през 2015 г. – 108 ученици от 48 училища от 15 области, а през 2016 г. – 68 ученици  и 43 учители от 36 училища от 20 населени места от 17 български области.

      Участниците се представят със свои есета, стихотворения, разкази, разсъждения и др. по зададени теми от предходната конференция. Работите се оценяват от компетентно жури по следните критерии: Философска образованост, убедителност, оригиналност и самостоятелност. Учениците представят и защитават своите разработки.

      През годините в работата на конференцията са взели участие над 1500 ученици от IX, X, XI, XII клас по темите: “Добро – зло”, “Красотата ще спаси света”, “Ако не знаеш кое е твоето пристанище, за тебе няма попътен вятър”, “Човек живее в робство, често не го забелязва, а понякога го обича”, “Мълчанието, което говори”, “Шегувайки се човек може да каже всичко, дори и истината”, “Модерната епоха е “драма на свободата”, “Трябва да се вярва за да се разбира и да се разбира, за да се вярва” и много други.

      Издадени са 4 сборника: ”От другата страна на бариерата”, „Прозорец” , „Човек–свят” и „Приказки с неочакван край”, в които са публикувани наградените работи.


ХХI-ва ученическа философска конференция “ЧОВЕК – СВЯТ” – 2017 г.

РЕГЛАМЕНТ

         На 16-17 март 2017 г. в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас ще се проведе ХХI-вата ученическа философска конференция “ЧОВЕК – СВЯТ”, включена в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на Министерството на образованието и науката за учебната 2016/2017 година и организирана от Регионалното управление на образованието – Бургас и училището – домакин.

        Работата на конференцията ще протече в следните направления:

  1. ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА„Приказки с неочакван край” за ученици от IV – V клас. Учениците довършват приказка по избор, като акцентират върху морални качества и духовни ценности.
  2. ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – за ученици от VI – VIII клас – Представяне проекти на тема: “Истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите.”„Малкият принц“ на Антоан дьо Сент Екзюпери.
  3. ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – за ученици от IX – XII клас:

      По избор: Защита на есета, разкази, разсъждения и др. Учениците работят по избор по предварително зададени теми:

     „Колкото по-напред отива разумът, толкова по-силно скърца със зъби фанатизмът.“ (Франсоа-Мари Аруе – Волтер)

     „В условията на тирания е по-лесно да действаш, отколкото да мислиш.“ (Хана Аренд)

    „Човек винаги е свикнал да дири причините и за доброто, и за лошото вън от себе си. А те са вътре в нас.” (Димитър Талев)

     Оценява се тяхната философска образованост, гражданска позиция, самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне и защита на темата, участие в дискусиите.

      Изисквания към оформлението на приказките, проектите, есетата, разказите, разсъжденията и др.

      Приказките, проектите, есетата, разказите, разсъжденията и др. следва да са с препоръчителен обем до 2 /две/  страници.

      Големина на листа: А4

     Оформление на страницата: Portrait, Margins: Top 1 cm; Bottom 1 cm; Left 1 cm; Right 1 cm; Gutter 0

    Шрифт: Times New Roman 12 pt

    Междуредие: Single

    Заглавие: главни букви, получерно (bold), след заглавието един празен ред

    Автор: Име и фамилия – получерно (bold)

    Училище: наименование на училището, населено място

    По преценка на журито, ако не е спазено изискването текстът да се вмести в 2 (две) страници:

  • Работата се приема за съответстваща на поставените условия;
  • Или се отнемат точки.

    Приказките, проектите, есетата, разказите, разсъжденията и др. следва да се изпратят предварително несканирани на имейла на училището в срок до 02.03.2017 г.

    Участниците са разпределени в секции, според съответната възрастова група.

    Всяко училище може да участва с по 1 ученик от випуск в трета възрастова група и с по 2 ученици от випуск в първа и във втора възрастови групи.

    Предварителната регистрация на ученици и техните ръководители се осъществява до 10 март 2017 г. на адрес: episkop_preslavski_filosofia@abv.bg. чрез попълнена анкетна карта по образец.

    Нощувки, пътни и дневни са за сметка на участниците.

    Предварителна програма на конференцията.