Философска конференция

        Началото на философската конференция е поставено на 22.11.1996 г. във връзка с честването на 20 години от създаването на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас под мотото “ Човек – свят”.

      Инициатор и традиционен домакин  на конференцията е СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас. Организатори са Община Бургас, РИО на МОН и училището – домакин.

      В работата на конференцията са участвали главни експерти по философия от МОН, преподаватели от Софийски университет ”Св. Климент Охридски” и автори на учебници и помагала; преподаватели от Тракийски университет – Ст. Загора, Университета ”Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и Бургаския свободен университет.

      Традиционни участници на конференцията са ППМГ „Акад. Никола Обрешков”, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, НЕГ „Гьоте”, АЕГ „Гео Милев”, ПГРЕ „Г. С. Раковски”, ГЧЕ „Васил Левски”, Професионална търговска гимназия, ПГМЕЕ /всички от Бургас/, СУ „Отец Паисий” – Люляково, община Руен, СУ „Максим Горки” – Стара Загора, МГ „Д-р Петър Берон” – Варна, ПМГ „Добри Чинтулов” – Сливен, естествено нашето училище СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас и др. През 2013 г. в конференцията се включиха 110 ученици от 35 училища от 14 области, през 2014 г. – над 100 ученици от 40 училища от 16 области, през 2015 г. – 108 ученици от 48 училища от 15 области, а през 2016 г. – 68 ученици  и 43 учители от 36 училища от 20 населени места от 17 български области.

      Участниците се представят със свои есета, стихотворения, разкази, разсъждения и др. по зададени теми от предходната конференция. Работите се оценяват от компетентно жури по следните критерии: Философска образованост, убедителност, оригиналност и самостоятелност. Учениците представят и защитават своите разработки.

      През годините в работата на конференцията са взели участие над 1500 ученици от IX, X, XI, XII клас по темите: “Добро – зло”, “Красотата ще спаси света”, “Ако не знаеш кое е твоето пристанище, за тебе няма попътен вятър”, “Човек живее в робство, често не го забелязва, а понякога го обича”, “Мълчанието, което говори”, “Шегувайки се човек може да каже всичко, дори и истината”, “Модерната епоха е “драма на свободата”, “Трябва да се вярва за да се разбира и да се разбира, за да се вярва” и много други.

      Издадени са 4 сборника: ”От другата страна на бариерата”, „Прозорец” , „Човек–свят” и „Приказки с неочакван край”, в които са публикувани наградените работи.


ХХIII-та ученическа философска конференция “ЧОВЕК – СВЯТ” – 2019 г.

РЕГЛАМЕНТ

       На 21 – 22 март 2019 г. в Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас ще се проведе ХХIII-та ученическа философска конференция “ЧОВЕК – СВЯТ”, включена в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на Министерството на образованието и науката за учебната 2018/2019 година и организирана от Регионалното управление на образованието – Бургас и училището – домакин.

Ученическата философска конференция има за цел младите хора да обменят мисли по различните човешки и житейски проблеми, да се опитат да развият своето мислене, да познаят себе си, да изградят активна гражданска позиция.

НАПРАВЛЕНИЯ

Работата на конференцията ще протече в следните направления:

  1. ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА„Приказки с неочакван край” за ученици от IV V клас. /Учениците довършват приказка по избор, като акцентират върху морални качества и духовни ценности/.
  2. ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – VIVII клас – Представяне на разсъждение на тема по: “Не мога да се върна към вчерашния ден – тогава бях друг човек.” – „Алиса в страната на чудесата“ на Луис Карол.
  3. ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПАVIIIXII клас:

По изборЗащита на есета, разкази, разсъждения и др. Учениците работят по избор по предварително зададени теми:

„Справедливостта е безпомощна без силата; силата е тиранична без справедливостта.“

Блез Паскал

„Беден е не този, който има малко, а този който иска повече.“

Сенека

„Изкуството е само толкова безцелно, колкото е безцелен човешкият живот.“

Гео Милев

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

  1. Критерии за оценяване на приказките:

        Оценява се богатство на въображението и фантазията, тяхната самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне на  приказката.

  1. Критерии за оценяване на есетата:

При есетата се оценява тяхната философска образованост, гражданска позиция, самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне и защита на темата, участие в дискусиите.

  1. Критерии за оценяване проектите:

Оценява се заявената лична позиция, самостоятелност, отговорност, умение за работа в екип, творческо мислене.

Изисквания към оформлението на приказките, проектите, есетата, разказите, разсъжденията и др.

     Приказките, проектите, есетата, разказите, разсъжденията и др. следва да са с препоръчителен обем от 2 /две/  страници.

Големина на листа: А4

Оформление на страницата: Portrait, Margins: Top 1 cm; Bottom 1 cm; Left 1 cm; Right 1 cm; Gutter 0

Шрифт: Times New Roman 12 pt

Междуредие: Single

Заглавие: главни букви, получерно (bold), след заглавието един празен ред

Автор: Име и фамилия – получерно (bold)

Училище: наименование на училището, населено място

По преценка на журито, ако не е спазено изискването текстът да се вмести в 2 /две/ страници:

  • Работата се приема за съответстваща на поставените условия;
  • Или се отнемат точки.

Приказките, проектите, есетата, разказите, разсъжденията и др. следва да се изпратят предварително несканирани на имейла на училището. Срока за изпращане ще бъде уточнен по-късно.

 Участниците са разпределени в секции, според съответната възрастова група.

Всяко училище може да участва с по 1 ученик от випуск в трета възрастова група и с по 2 ученици от випуск в първа и във втора възрастови групи.

          Предварителната регистрация на ученици и техните ръководители се осъществява до 08 март 2019 г. на адрес: episkop_preslavski_filosofia@abv.bg чрез попълнена анкетна карта по образец.    

Нощувки, пътни и дневни са за сметка на участниците.

НАГРАДИ:

Във всяка секция се присъждат първа, втора и трета награда. Може да бъде дадена и една поощрителна награда за най-активно участие в дискусията, най-млад участник, най-атрактивно представяне и др.