Софтуерни и хардуерни науки

      Ако искате сами да администрирате интернет мрежата си, ако искате да създавате анимации и сами да сте филмови продуценти, ако искате да програмирате и да проектирате нови информационни системи, ако искате да сте web – дизайнери и web -разработчици и езикът да е ваш помощник, то изберете нашия профил „Софтуерни и хардуерни науки“.


АКЦЕНТИ В УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРОФИЛА СА:

√  Работата с програмите от Мicrosoft Office;

√  WEB дизайн;

√  Работа с програми за създаване и редактиране на растерна, векторна и фрактална графика;

√  Цифрова фотография;

√  Предпечатна подготовка;

√  Компютърна анимация;

√  Локални и глобални мрежи, безжични технологии;

√  Мобилни комуникации и трансфер на данни;

√  Етика и грамотност  в информационното общество.

      Участието в училищни състезания и конкурси, както и такива от общинско и областно ниво, са предизвикателство за развитие на технологичните и творчески способности на младите хора. Богат набор от извънкласни дейности, поощряване на креативността и физическата активност.

… и още отлична подготовка по английски и по руски език, математика, български език и литература, което е гаранция за успешното Ви представяне на държавните зрелостни изпити.