Екскурзоводство

         Пътувания, разходки, посещение на исторически забележителности, общуване с различни хора… Това е малка част от работата на екскурзовода.
       Екскурзоводът е човекът, който посреща гостите, представя им мястото, което ще се посещава, в исторически и съвременен план, запознава ги с интересни факти, свързани с минали събития, състояли се там, придружава ги по определен маршрут. Но за да бъде един гост доволен от посещението си, то всичко това трябва да му бъде представено по един интересен начин, за да бъде привлечено неговото внимание още от началото и това преживяване за него да остане като уникален спомен.
       В “Преславски” ние ти предоставяме възможност да станеш този човек, този ходещ пътеводител, към който посетителите на един обект или страна да се обърнат, за да прекарат подобаващо своята екскурзия.

Целите на обучението са свързани с:

         – Придобиване на теоретични познания за туристическото екскурзоводство, методиката на туристическата екскурзоводската дейност, историята и културата на България, в частност Бургаския край.
           – Формиране на умения за разработване на туристически маршрут, подготовка и провеждане на екскурзоводска беседа.

Задачите, стоящи пред нашите ученици ще са:

         –  Да познават явленията и процесите, свързани с краткотрайни или дълготрайни пътувания и престой на хора в дадено туристическо място, участие в конгресни прояви, делови разговори, познавателни дейности и други.
         – Да прилагат ефективно усвоените от тях знания, умения и трудови навици в туристическата практика.

Обучението за професия „ Екскурзовод“ ще бъде свързано с:

         – опознаване туризма като вид услуга, неговите форми, както и видовете туристически ресурси.
         – природните феномени за развитието на туризма.
         – практическо управление: съставяне на реален маршрут.
         – производствена практика, подсигурена от стажове в едни от водещите туристически фирми в региона.
        – разширено изучаване на английски език още от 8. клас (с не по-малко от 12 часа седмично) с цел достигане ниво В2 в края на гимназиалния етап, както и по Ваше желание обучение на още един задължителен език – от 9. клас (руски или немски) и на един по избор – от 11. клас (италиански или испански).

         В края на курса на обучение, Вие ще получите свидетелство за професионална квалификация в областта на предоставянето на туристическа услуга, което можете да представяте пред работодатели в България и чужбина.

         След завършването на своето средно образование при нас, Вие ще умеете да предложите на Вашите спътници едно уникално изживяване по време на обиколката и да ги омагьосате с познания, за да бъде споменът им от преживяването специален.