Електронна търговия

      Главната цел на обучението в професията “Организатор Интернет приложения”, специалност “Електронна търговия” се свежда до формиране на предприемаческа култура у учениците, като част от тяхната обща култура. Обучението е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с предприемачеството и кариерното ориентиране. Това им дава възможност за пълноценна дейност в училище, в дома, на работното място, кариерно развитие и разумен избор на професия.

      Обучението по професията преминава през двата гимназиални етапа и е с продължителност 5 години. Професионалната подготовка включва основно дисциплини свързани с икономиката, предприемачеството, програмирането и информационните технологии. Държавните зрелостни изпити след завършването на XII клас са по български език и литература и по теория и практика на професията и с успешното им полагане учениците завършват средно образование, получавайки диплома и свидетелство за професионална квалификация (Втора степен на професионална квалификация по професията “Организатор Интернет приложения”, специалност “Електронна търговия”).

       Обучението по електронна търговия в училище цели активно развитие на инициативност, организираност, креативност, въображение, оптимизъм, увереност и др. Основен акцент се поставя на формирането на предприемачески дух, поемане на отговорност и риск, мотивация за постигане на целите.

      Електронната търговия по своето същество представлява продажба или обмяна на стоки и/или услуги която е осъществена чрез различни видове електронни магазини и аукциони, а също и стокооборота между компаниите, организиран чрез компютърни мрежи и Интернет.

Основни задачи на електронната търговия са:
• Маркетинг и реклама;
• Поръчки;
• Разплащания.
Специфични за Web средата са:
• Планиране ресурсите на предприятието (ERP);
• Управление на взаимодействието с клиенти (CRM);
• Управление на логистичните вериги за доставки (SCM);
• Интелектуално осигуряване на бизнеса (BI).

Основните моменти в електронната търговия са:
• Ясно формулиране на целите и извиванията на бизнес плана;
• Пряко участие на собствениците на фирмата и мениджърите на всеки от етапите на реализация на проекта;
• Отчитане определящата роля на клиентите в проектите за електронна търговия;
• Ясна преценка за стратегията, модела, подхода и необходимите технологии на конкретната фирма започваща електронна търговия;
• Яснота по отношение на обхвата и съдържанието;
• Ясна сметка за рисковете и предизвикателствата на проекта и възможностите за провал;
• Необходимост от анализ на вътрешните бизнес процеси и тяхното препроектиране в контекста на проекта;
• Възприемане на изискванията за откритост и партньорство във виртуална среда;
• Познаване и използване на ИТ аутсорсинга на всички етапи от разработката и функционирането на проекта за електронна търговия;
• Оценка на разходите и очакваните приходи.


5 предимства на онлайн пазаруването

        Оборотът на електронната търговия в България нараства с всяка изминала година. И въпреки опитите на някои медии да компрометират този удобен метод за пазаруване, все повече хора извършват онлайн покупки. В тази статия ще изтъкнем пет от най-големите предимства на онлайн търговията касаещи клиентите.

  1. ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧКАТА – съгласно конституцията на Република България, всяка покупка извършена дистанционно дава възможност на купувача в 14 дневен срок да върне закупената стока, а продавачът да му възстанови сумата.
  2. БЪРЗО СРАВНЯВАНЕ – времето необходимо да се запознаете с характеристиките и цената на дадена стока в интернет е много по-малко от това, ако трябва физически да обиколите магазините предлагащи същото.
  3. ПО-НИСКИ ЦЕНИ – цените на стоките онлайн често са по-ниски от във физическите търговски обекти. Това се дължи на факта, че разходи като наем, отопление, охрана и т.н. на един физически магазин отсъстват при онлайн търговията.
  4. КУПОНИ И ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ – много от онлайн магазините предлагат програма за стимулиране на лоялни клиенти. Този метод възнаграждава клиентите чрез бонус точки, които могат да бъдат конвертирани в купони за отстъпки. В действителност някои вериги предлагат същото и в офлайн търговията, но процента е пренебрежимо малък.
  5. ИСТОРИЯ НА ПОРЪЧКИТЕ – много потребители не обръщат внимание на тази толкова ценна опция в онлайн магазините. Благодарение на нея можем да калкулираме сумите похарчени в дадения онлайн магазин във всеки един момент. Това от своя страна би ви спестило много време, ако планирате месечния си бюджет. Според характера на предлаганите в онлайн магазина стоки, чрез тази възможност бихте могли да повторите лесно и бързо някоя от старите си поръчки. Много удобно, особено ако някои от приятелите ви каже „Много яко, поръчай такова и на мен“.

         Предимствата на електронната търговия далеч не се ограничават с тези пет точки. Положителните аспекти на този метод на търгуване са в пъти повече от колкото конвенционалните. Напредъка в технологиите и все по-натовареното ежедневие на хората чертае светли хоризонти.