Училищен спортен календар

 УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР

ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

 

 

СПОРТНА ДЕЙНОСТ МЕСЕЦ ОРГАНИЗАТОР МЯСТО
1 Вътрешно училищен турнир по футбол    V – VIII клас Х Цветанов Спортен комплекс „Звездичка“
2 Екскурзии с учебна цел

 

Х класните ръководители Република България
3 Общинско първенство по футбол
V – VII, VIII – X клас
ХI Цветанов ПГЕЕ „К. Фотинов“
4 Училищен турнир по тенис на маса VIII – X и XI – XII клас ХI Пеев

Янева

Тенис-зала
5 Турнир по футбол „Зима 2015“  за купата „Свети Никола“ V – VII клас ХI Цветанов СЗ  „Никола Станчев“
6 Общинско първенство по волейбол – девойки  VIII – X клас ХI Пеев

Янева

Зала „Лукойл –Нефтохимик“
7 Общинско първенство по плуване

 I – IV и V – VII клас

XI Карагутов

Янева

Плувен комплекс „Меден рудник“
8 Училищен турнир по народна топка III – IV клас I Карагутов Голям физкултурен салон
9 Вътрешно училищен турнир по тенис на маса V – VII клас I Пеев

Янева

Тенис-зала
10 Общинско първенство по баскетбол – младежи V – VII и VIII – X клас II Пеев Зала „Лукойл –Нефтохимик“
11 Общинско първенство по тенис на маса V – VII, VIII – X, XI – XII клас II Пеев

Янева

ПМГ
12 Общинско първенство по футбол VIII – X, XI – XII клас II Цветанов ПГЕЕ „К. Фотинов“
13 Вътрешно училищен турнир по шахмат V-VII,VIII – X, XI – XII клас III Пеев

Янева

Клуб на ученика
14 Щафетни игри I – IV клас и лекоатлетически турнир V – VII и VIII – XII клас IV начални учители

Карагутов

Янева

Спортен комплекс „Славейков“
15 Екскурзии с учебна цел IV класните ръководители Република България,
16 Училищен турнир по плуване, посветен на Деня на спорта  I – IV, V – VII и VIII – XII клас V Карагутов

Пеев

Янева

Плувен басейн „Преславски“
17 Пролетен спортен празник V Карагутов

Янева

Пеев

на територията на училището
18 Турнир по футбол за купата „Кока Кола“ V – VII клас VI Цветанов Спортен комплекс „Славейков“

 

       Училищният спортен календар за учебната 2018/2019 година е изготвен на основание чл.3, ал.1 от Наредба №3/30.05.2014 г за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност и е утвърден от директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас със заповед № РД-10-008 / 17.09.2018 г.