Музеите като образователна среда (МОН)

      В тематичния цикъл на настоящия проект са включени музейни дейности, свързани с учебното съдържание по история и цивилизации, по география и икономика, по човекът и природата и по биология и здравно образование в прогимназиален етап. Заедно с уредниците и екскурзоводите децата ще учат как се съхраняват движими културни ценности, природни забележителности, растителни и животински видове, характерни за родния край, как да се представят пред публика, как да разработят туристически маршрути.

     Проектът е насочен към историята и природата на Бургаския край и по-голямата част от заниманията са свързани с регионалната история и с изучаване на местната флора и фауна. Включени са и уроци, които целят повишаване на патриотичния дух и укрепване на чувството за самоопределяне, чрез посещение на музейни експозиции на територията на област Шумен.1.Посещение в Исторически музей – Бургас на учениците от VII А клас с класен ръководител Нели Николова и с г-н Добри Добрев – старши учител по история и цивилизации на открит урок на тема “Европейското влияние в Бургас в началото на ХХ век” (13 март 2019 г.).

2. Посещение в Етнографски музей – Бургас на учениците от VI А и VI Б клас с г-жа Катя Иванова и г-жа Павлина Маринова – старши учители по български език и литература на открит урок на тема “За Странджа, старината, живата традиция и Бургаския етнографски музей” (18 март 2019 г.).

3. Посещение в Природнонаучен музей – Бургас на учениците от VII Б клас с класен ръководител Ирина Ганева – старши учител по география и икономика и с г-жа Петя Симеонова – старши учител по химия и опазване на околната среда на открит урок на тема “Растенията на Странджа планина” (19 март 2019 г.).