Статистика

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – VII КЛАС

 

 ПРЕДМЕТ

%
ВЕРНИ ОТГОВОРИ

2012

2013

2014

2016

1.

Български език и литература

57,1

67,8

66,1

 

50,9

2.

Математика

48,7

46,3

48,4

33,0

3.

Английски език

52,1

70,9

74,3

69,4

4.

География и икономика

49,0

63,8

83,3

70,7

5.

История и цивилизация

46,7

38,2

78,1

66,8

6.

Физика и астрономия

58,8

63,3

58,6

61,9

7.

Химия и ООС

58,9

47,3

64,1

54,1

8.

Биология и ЗО

67,7

63,2

70,7

60,6

  СРЕДЕН ДЯЛ ЗА УЧИЛИЩЕТО:

54,9

57,6

68,0

58,4

 

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

 ПРЕДМЕТ

СРЕДЕН УСПЕХ

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Български език и литература

3,95

4,00

4,03

3,88

3,70

2.

Английски език

4,17

4,92

4,29

4,20

4,39

3.

Математика

4,49

4,80

3,00

3,58

4.

Философски цикъл

3,56

3,31

3,56

4,43

3,61

5.

История и цивилизация

3,75

3,30

6.

География и икономика

3,73

4,54

3,61

6.

Биология и здравно образование

4,68

4,31

3,92

4,22

4,22

  СРЕДЕН УСПЕХ ЗА УЧИЛИЩЕТО:

4,10

4,15

3,96

4,05

3,91

 

През 2013 г. ученичката НУРАЙ ВЕЛИЕВА – ХІІБ клас издържа ДЗИ по Биология и здравно образование с 99 т. и оценка “Отличен 6,00” и стана първенец на Випуск 2013 с общ успех в дипломата ОТЛИЧЕН 5,96.

През 2012 г. ученичката ГЕРГАНА РОМАНОВА (ХІІБ клас) издържа ДЗИ по Философски цикъл с оценка „Отличен 6,00”.

СОУ „Константин Преславски” е на 1-во място в Област Бургас на държавния зрелостен изпит по химия и ООС и на 3-то по математика.

През 2012 г. нашите абитуриенти бяха приети в:

СУ “Св. Климент Охридски” – 2, УНСС – 2, НСА – 1, НБУ – 1, ХТМУ – 1, ПУ “Паисий Хилендарски” – 2, СА “Д.Ценов” – Свищов – 6,  ТУ – Габрово – 1, Икономически университет – Варна – 11, ВМУ – Варна – 1, ВСУ “Черноризец Храбър” – 1, Тракийски университет – Стара Загора – 4, Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – 28,  БСУ – 13. В немски университети продължават обучението си двама възпитаници на училището, завършили през 2012 г.