Стипендии

ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

В СОУ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – БУРГАС

 Преславски - стипендии 1 Преславски - стипендии 2 Преславски - стипендии 3 Преславски - стипендии 4Преславски - стипендии 5