НВО и ДЗИ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 2020 Г.:


09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – 2020 Г.:

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ