Държавни зрелостни изпити

ДЪРЖАВНИ ЗРАЛОСТНИ ИЗПИТИ – 2020 Г.:

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ