Държавни зрелостни изпити

ДЪРЖАВНИ ЗРАЛОСТНИ ИЗПИТИ – 2019 Г.:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ