Национално външно оценяване

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 2020 Г.:


09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас