Екскурзии

ПЛАН ЗА ЕКСКУРЗИИТЕ И ОРГАНИЗИРАНИЯ ОТДИХ НА УЧЕНИЦИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ, ЛАГЕРИ И ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ НА УЧЕНИЦИТЕ