Дневен режим

I II  КЛАС

час учебни часове

продължителност на занятията

час Група за ЦДО

продължителност на занятията

1 от 08,00 ч. до 08,35 ч. 1 от 13,00 ч. до 13,35 ч.
2 от 08,45 ч. до 09,20 ч. 2 от 13,50 ч. до 14,25 ч.
3 от 09,30 ч. до 10,05 ч. 3 от 14,40 ч. до 15,15 ч.
4 от 10,30 ч. до 11,05 ч. 4 от 15,40 ч. до 16,15 ч.
5 от 11,20 ч. до 11,55 ч. 5 от 16,30 ч. до 17,05 ч.
  Време за обяд (I – II клас) от 12,00 до 12,45 ч.

 III IV  КЛАС

час учебни часове

продължителност на занятията

 

час

Група за ЦДО  (III – IV клас)

продължителност на занятията

1 от 08,00 ч. до 08,40 ч. 1 от 13,50 ч. до 14,30 ч.
2 от 08,45 ч. до 09,25 ч. 2 от 14,40 ч. до 15,20 ч.
3 от 09,30 ч. до 10,10 ч. 3 от 15,40 ч. до 16,20 ч.
4 от 10,30 ч. до 11,10 ч. 4 от 16,30 ч. до 17,10 ч.
5 от 11,20 ч. до 12,00 ч. 5 от 17,15 ч. до 17,55 ч.
6 от 12,10 ч. до 12,50 ч.      
  Време за обяд (III – IV клас) от 13,00 до 13,45 ч.

 V – VII  КЛАС 

час първа смяна

продължителност на учебните часове

 

час

Група за ЦДО  (VVII клас)

продължителност на занятията

1 от 08,00 ч. до 08,40 ч. 1 от 14,40 ч. до 15,20 ч.
2 от 08,45 ч. до 09,25 ч. 2 от 15,40 ч. до 16,20 ч.
3 от 09,30 ч. до 10,10 ч. 3 от 16,30 ч. до 17,10 ч.
4 от 10,30 ч. до 11,10 ч. 4 от 17,15 ч. до 17,55 ч.
5 от 11,20 ч. до 12,00 ч. 5 от 18,00 ч. до 18,40 ч.
6 от 12,10 ч. до 12,50 ч.      
7 от 13,00 ч. до 13,40 ч.      
  Време за обяд (V – VII клас). от 13,45 до 14,30 ч

VIII – XII  КЛАС

час първа смяна

продължителност на учебните часове

1 от 08,45 ч. до 09,25 ч.
2 от 09,30 ч. до 10,10 ч.
3 от 10,30 ч. до 11,10 ч.
4 от 11,20 ч. до 12,00 ч.
5 от 12,10 ч. до 12,50 ч.
6 от 13,00 ч. до 13,40 ч.
7 от 13,50 ч. до 14,30 ч.