Обедно меню

natural-and-heatlhy-food

Храненето в

СУ “Епископ Константин Преславски” 

се осигурява от ЕТ ”Янко Мермеклиев”

Електронна система за заплащане на обедното хранене: e-stol.com


Менюто за обяд на учениците в училищния стол може да намерите на адрес: www.e-stol.com/home/month, като тук е достъпна само информация за предлаганите ястия.

При желание да направите поръчка за храна за своето дете или да разгледате цените, то трябва първо да си направите регистрация на адрес www.e-stol.com/register и след като се логнете в системата ще получите пълен достъп.


Критериите и показателите за определяне на ученици, които ще ползват безплатен обяд през учебната 2019/2020 година:

 1. Доход; ДЕКЛАРАЦИЯ
 2. Двама или повече ученици в училище;
 3. Деца с хронични заболявания.

Показатели:

По критерий по т.1:

 • доход до 200 лв. на член на семейството – 12 т.
 • доход от 200,01 лв. до 250 лв. на член на семейството – 8 т.
 • доход от 250,01 лв. до 300 лв. на член на семейството – 3 т.

По критерий по т.2:

 • две деца от семейството, обучаващи се в училището през учебната 2019/2020 г. – 2 т.
 • три деца от семейството, обучаващи се в училището през учебната 2019/2020 г. – 5 т.

По критерий по т.3:

 • деца с тежки хронични заболявания (диабет, ДЦП, хронична бъбречна недостатъчност, злокачествени новообразувания) – 3 т.

Необходими документи:

 1. Служебна бележка за доходите за последните 6 месеца;
 2. Декларация по образец;
 3. Медицинско решение, ЛКК.

Срок за подаване на документите: от 24.09. до 30.09.2019 г.  от 08,00 до 12,00 ч. и от 12,30 до 16,30 ч. в ст.24 – технически сътрудник.


ПРОТОКОЛИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА КАЧЕСТВОТО И КОЛИЧЕСТВОТО НА ХРАНАТА В СТОЛА ОТ КОМИСИЯТА ПО УЧЕНИЧЕСКОТО ХРАНЕНЕ:

учебна 2018/2019 година

 1. Протокол № 02 – 03.10.2018 г.
 2. Протокол № 04 – 06.11.2018 г.
 3. Протокол № 05 – 04.12.2018 г.
 4. Протокол № 06 – 08.01.2019 г.
 5. Протокол № 07 – 12.02.2019 г.
 6. Протокол № 08 – 19.03.2019 г.
 7. Протокол № 09 – 16.04.2019 г.
 8. Протокол № 10 – 16.05.2019 г.

учебна 2017/2018 година

 1. Протокол № 03 – 08.11.2017 г.
 2. Протокол № 04 – 14.11.2017 г.
 3. Протокол № 05 – 23.11.2017 г.
 4. Протокол № 06 – 28.11.2017 г.
 5. Протокол № 07 – 12.12.2017 г.
 6. Протокол № 08 – 21.12.2017 г.
 7. Протокол № 09 – 03.01.2018 г.
 8. Протокол № 10 – 09.01.2018 г.
 9. Протокол № 12 – 23.01.2018 г.
 10. Протокол № 13 – 13.02.2018 г.
 11. Протокол № 14 – 07.03.2018 г.
 12. Протокол № 15 – 21.03.2018 г.
 13. Протокол № 16 – 11.04.2018 г.
 14. Протокол № 17 – 08.05.2018 г.