График на класните работи

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

ПЪРВИ СРОК

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ  РАБОТИ

клас, паралелка Български език и литература Математика Английски език Руски език
11.12.2018 18.12.2018    
11.12.2018 18.12.2018    
10.12.2018 18.12.2018    
11.12.2018 18.12.2018    
11.12.2018 18.12.2018    
12.12.2018 17.12.2018    
12.12.2018 17.12.2018    
20.12.2018 12.12.2018    
8.1.2019 13.12.2018 14.1.2019 7.12.2018
10А 14.12.2018 20.12.2018 14.1.2019 12.12.2018
10Б 14.12.2018 19.12.2018 17.1.2019 11.12.2018
11А 16.1.2019 7.12.2018 11.12.2018 17.12.2018
12А 11.12.2018 17.1.2019 13.12.2018 17.12.2018
12Б 7.12.2018 4.12.2018 12.12.2018