Консултации с родители

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС 

УЧЕБНА 2019/2020 година

ПЪРВИ СРОК

ГРАФИК ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ

КЛАС 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ НА  

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА 

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ ОТ… ДО…

Iа  Христина Баджева  Понеделник 11,20 – 12,00
Iб  Николина Желева  Вторник 13,00 – 13,40
IIа  Христина Илиева  Четвъртък 08,00 – 08,40
IIб  Малина Георгиева  Вторник 12,00 – 12,40
IIIа  Мая Скочева-Антонова  Петък 08,45 – 09,25
IIIб  Стефанка Богданова  Сряда 10,30 – 11,10
IVа  Росица Казанджиева  Сряда 11,20 – 12,00
IVб  Снежана Хаджиева  Вторник 12,10 – 12 ,50
Vа  Милена Димитрова Петък 11,20 – 12,00
Vб  Димитринка Желязкова Сряда 13,00 – 13,40
Vв  Емилия Ефтимова Вторник 13,50 – 14,30
Ваня Петрова Петък 09,30 – 10,10
VIа  Недка Градева  Вторник 09,30 – 10,10
VIб  Катя Иванова  Понеделник 09,30 – 10,10
VIв Росен Поборников  Сряда 10,30 – 11,10
VIг  Даниела Костадинова Четвъртък 10,30 – 11,10
VIIа  Красимира Димитрова   Четвъртък 10,30 – 11,10
VIIб  Красимира Янева   Петък 13,00 – 13,40
VIIIа  Ирина Ганева Сряда 11,20 – 12,00
IXа  Тодорка Димова Петък 09,30 – 10,10
Xа  Константин Пеев  Четвъртък 08,00 – 08,40
XIа  Диана Коева Понеделник 11,20 – 12,00
XIб  Пролетина Иванова  Петък 08,00 – 08,40
XIIа  Мария Мъжгълова  Вторник 09,30 – 10,10