Консултации с родители

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС 

УЧЕБНА 2019/2020 година

ВТОРИ СРОК

ГРАФИК ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ

клас

име, фамилия на

класен ръководител

ден от седмицата

време на провеждане

(от … – до ….  ч.)

Iа  Христина Баджева  Петък 12,10 – 12,50
Iб  Николина Желева  Вторник 13,00 – 13,40
IIа  Христина Илиева  Вторник 13,00 – 13,40
IIб  Малина Георгиева  Вторник 12,10 – 12,50
IIIа  Мая Скочева-Антонова  Четвъртък 13,00 – 13,40
IIIб  Стефанка Богданова  Петък 12,10 – 12,50
IVа  Росица Казанджиева  Четвъртък  12,10 – 12,50
IVб  Снежана Хаджиева  Петък 12,10 – 12,50
Vа  Гергана Илиева- Гюл Сряда 13,50 – 14,30
Vб  Димитринка Желязкова Вторник 13,50 – 14,30
Vв  Емилия Ефтимова Сряда  13,50 – 14,30
Ваня Петрова Петък 13,50 – 14,30
VIа  Недка Градева  Вторник 13,50 – 14,30
VIб  Светлин Стоянов Четвъртък  13,00 – 13,40
VIв Росен Поборников  Петък 13,50 – 14,30
VIг  Даниела Костадинова Понеделник  13,50 – 14,30
VIIа  Красимира Димитрова   Понеделник  13,50 – 14,30
VIIб  Красимира Янева   Сряда  13,50 – 14,30
VIIIа  Ирина Ганева Сряда  13,50 – 14,30
IXа  Тодорка Димова Четвъртък  13,50 – 14,30
Xа  Константин Пеев  Вторник  13,50 – 14,30
XIа  Диана Коева Петък 14,40 – 15,20
XIб  Пролетина Иванова  Четвъртък  08,00 – 08,40 
XIIа  Мария Мъжгълова  Сряда  14,40 – 15,20