Консултации с родители

 

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС 

УЧЕБНА 2016/2017 година

ВТОРИ СРОК

ГРАФИК ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ

КЛАС ИМЕ, ФАМИЛИЯ НА

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ДЕН НА СЕДМИЦАТА ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ ОТ…..ДО…..
Росица Казанджиева Сряда 820 – 900
Елена Иванова Петък 1150 – 1230
IIа Христина Баджева Понеделник 1100 – 1140
IIб Жанета Стойкова Вторник 1100 – 1135
IIв Николина Желева Четвъртък 1100 – 1135
IIIа Христина Илиева Сряда 1320 – 1400
IIIб Митошка Симеонова Понеделник 1010 – 1050
IIIв Малина Георгиева Сряда 910 – 950
IVа Стефанка Богданова Четвъртък 820 – 900
IVб Божидарка Койчева Четвъртък 1010 – 1050
Нели Николова Сряда 1240 – 1320
Ирина Ганева Четвъртък 1520 – 1600
VIа Катя Иванова Вторник 1420 – 1500
VIIа Кремена Русева Петък 1420 – 1500
VIIб Димитринка Желязкова Сряда 1520 – 1600
VIIIа Милка Челебиева Сряда 1160 – 1230
VIIIб Мария Мъжгълова Четвъртък 1330 – 1410
VIIIв Ивелина Димитрова Сряда 1330 – 1410
IXа Недка Градева Петък 910 – 950
Емилия Ефтимова Четвъртък 1250 – 1320
Даниела Костадинова Понеделник 1330 – 1410
XIа Христина Бъчварова Вторник 1100 – 1140
XIб Тодорка Димова Петък 1100 – 1140
XIIа Красимира Янева Вторник 910 – 950
XIIб Красимира Димитрова Вторник 1010 – 1050