Консултации за ученици

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

УЧЕБНА 2019/2020 година

ВТОРИ СРОК

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ НА УЧИТЕЛЯ  ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ ОТ…ДО… 
Ваня Петрова Четвъртък 13,50 – 14,30
Величка  Пръвчева  Четвъртък 13,50 – 14,30
Гергана Илиева -Гюл Сряда 14,40 – 15,20
Данаил Николов Понеделник 13,50 – 14,30
Даниела Костадинова  Петък 13,50 – 14,30
Диана Димитрова Вълчева Четвъртък 13,50 – 14,30
Диана К. Вълкова Понеделник 14,40 – 15,20
Диляна Камбурова Четвъртък 13,50 – 14,30
Димитринка Желязкова  Понеделник 13,50 – 14,30
Добри Добрев  Петък 14,40 – 15,20
Дора Бойчева Четвъртък 13,50 – 14,30
Елена Тодорова  Четвъртък 13,50 – 14,30
Емил Стоилов  Понеделник 14,40 – 15,20
Емилия Ефтимова  Сряда 14,40 – 15,20
Ивелина Димитрова  Понеделник 14,40 – 15,20
Илко Карагутов  Понеделник 13,00 – 13,40
Ирина Ганева  Четвъртък 13,50 – 14,30
Катя Иванова  Четвъртък 13,50 – 14,30
Константин Пеев  Четвъртък 13,50 – 14,30
Красимира Димитрова  Сряда 14,40 – 15,20
Красимира Янева  Четвъртък 13,50 – 14,30
Малина Георгиева  Понеделник 12,10 – 12,40
Сийка Славова Понеделник 13,50 – 14,30
Мария Мъжгълова  Вторник 14,30 – 15,10
Мая Скочева – Антонова  Сряда 13,00 – 13,40
Момка Момчева  Четвъртък 13,50 – 14,30
Недка Градева  Вторник 14,30 – 15,10
Нели Костадинова  Петък 13,50 – 14,30
Николина Желева  Понеделник 12,10 – 12,40
Петя Симеонова Петкова  Сряда 13,50 – 14,30
Пролетина Иванова  Сряда 08,00 – 08,40
Росен Поборников  Вторник 13,50 – 14,30
Росица Казанджиева  Петък 13,00 – 13,40
Светла Неделчева Понеделник 13,50 – 14,30
Светлин Стоянов Четвъртък 13,50 – 14,30
Снежана Хаджиева  Вторник 13,00 – 13,40
Станимира Костадинова  Четвъртък 13,50 – 14,30
Стефанка Богданова  Сряда 13,00 – 13,40
Тодорка Димова  Сряда 14,40 – 15,20
Христина Баджева  Понеделник 13,00 – 13,40
Христина Илиева  Понеделник 12,10 – 12,50
Христо Станчев Четвъртък 13,00 – 13,40
Яна Гавова  Петък 13,50 – 14,30