Консултации за ученици

 

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

УЧЕБНА 2016/2017 година

ВТОРИ СРОК

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ НА УЧИТЕЛЯ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ ОТ…ДО…
1 Момка Момчева Сряда 1240 – 1320
2 Красимира Димитрова Вторник 1450  – 1530
3 Милка Челебиева Четвъртък 1100 – 1140
4 Пролетина Иванова Понеделник 1150 – 1230
5 Катя Иванова Понеделник 1150 – 1230
6 Ирина Ганева Четвъртък 1420 – 1500
7 Донка Куршумова-Казакова Понеделник 1150 – 1230
8 Кремена Русева Четвъртък 1610 – 1650
9 Ивелина Димитрова Вторник 1610 – 1650
10 Димитринка Желязкова Четвъртък 1010 – 1050
11 Мария Мъжгълова Вторник 1520 – 1600
12 Даниела Костадинова Понеделник 1520 – 1600
13 Петя Симеонова Вторник 910 – 950
14 Красимира Янева Вторник 1150 – 1230
15 Христина Илиева Вторник 1230 – 1310
16 Митошка Симеонова Понеделник 910 – 950
17 Станимира Костадинова Вторник 1240 – 1320
18 Малина Георгиева Понеделник 910 – 950
19 Величка Пръвчева Понеделник 1240 – 1320
20 Емил Стоилов Понеделник 1240 – 1320
21 Емилия Ефтимова Четвъртък 1150 – 1230
22 Недка Градева Понеделник 1100 – 1140
23 Радостина Калоянова Сряда 1240 – 1320
24 Цветалина Иванова Понеделник 1240 – 1320
25 Росица Казанджиева Понеделник- 1240 – 1320
26 Николина Желева Сряда 1010 – 1045
27 Мая Скочева Понеделник 1150 – 1230
28 Елена Иванова Понеделник 820 – 910
29 Стефанка Богданова Понеделник 910 – 950
30 Елена Тодорова Понеделник 1330 – 1410
31 Божидара Койчева Вторник 1150 – 1230
32 Тодорка Димова Петък 1100 – 1140
33 Людмила Въндева Петък 1420 – 1500
34 Жанета Стойкова Сряда 900 – 940
35 Нели Николова Петък 1750 – 1830
36 Ана Динева Вторник 1150 – 1230
37 Христина Бъчварова Сряда 1240 – 1320
38 Йорданка Ненчева Понеделник 1150 – 1230
39 Живка Жекова Понеделник 1150 – 1230
40 Мирослав Митрев Понеделник 1150 – 1230
41 Христина Баджева Четвъртък 1010 – 1050
42 Теодора Кънева Вторник 1610 – 1650
43 Добри Добрев Четвъртък 1330 – 1410
44 Илко Карагутов Петък 1010 – 1050
45 Божидара Койчева Вторник 910 – 950