Консултации за ученици

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

УЧЕБНА 2019/2020 година

ПЪРВИ СРОК

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ НА УЧИТЕЛЯ   ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА  ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ ОТ…ДО… 
Ваня Петрова ВТОРНИК 13,00 – 13,40
Величка  Пръвчева  ВТОРНИК 13,50 – 14,30
Гергана Илиева – Гюл ЧЕТВЪРТЪК 13,50 – 14,30
Данаил Николов ЧЕТВЪРТЪК  12,10 – 12,50
Даниела Костадинова  ЧЕТВЪРТЪК 14,40 – 15,20
Диана Димитрова Вълчева ВТОРНИК 14,40 – 15,20
Диана К. Вълкова ПОНЕДЕЛНИК 14,40 – 15,20
Диляна Камбурова ЧЕТВЪРТЪК 13,50 – 14,30
Димитринка Желязкова  ЧЕТВЪРТЪК 14,40 – 15,20
Добри Добрев  ПОНЕДЕЛНИК 14,40 – 15,20
Дора Бойчева ПЕТЪК 13,50 – 14,30
Елена Тодорова  ПОНЕДЕЛНИК 13,50 – 14,30
Емил Стоилов  ПОНЕДЕЛНИК 14,40 – 15,20
Емилия Ефтимова  СРЯДА 14,40 – 15,20
Ивелина Димитрова  СРЯДА 14,40 – 15,20
Илко Карагутов  ПЕТЪК 13,50 – 14,30
Ирина Ганева  ПОНЕДЕЛНИК 14,40 – 15,20
Катя Иванова  СРЯДА 13,50 – 14,30
Константин Пеев  ПЕТЪК 14,40 – 15,20
Красимира Димитрова  ПОНЕДЕЛНИК 14,40 – 15,20
Красимира Янева  ЧЕТВЪРТЪК 13,50 – 14,30
Малина Георгиева  ПЕТЪК 12,10 – 12,50
Милена Димитрова ПОНЕДЕЛНИК 13,50 – 14,30
Мария Мъжгълова  ПОНЕДЕЛНИК 14,40 – 15,20
Мая Скочева – Антонова  СРЯДА 13,00 – 13,40
Момка Момчева  СРЯДА 14,40 – 15,20
Недка Градева   СРЯДА 13,50 – 14,30
Нели Костадинова  ВТОРНИК 14,40 – 15,20
Николина Желева  ПОНЕДЕЛНИК  12,10 – 12,50
Петя Симеонова Петкова  ПЕТЪК 13,50 – 14,30
Пролетина Иванова  ПОНЕДЕЛНИК 08,00 – 08,40
Росен Поборников  ВТОРНИК 14,40 – 15,20
Росица Казанджиева  ПОНЕДЕЛНИК 13,00 – 13,40
Светла Неделчева ПОНЕДЕЛНИК 13,50 – 14,30
Светлин Стоянов ЧЕТВЪРТЪК 13,50 – 14,30
Снежана Хаджиева  ПОНЕДЕЛНИК 13,00 – 13,40
Станимира Костадинова  ПОНЕДЕЛНИК 14,40 – 15,20
Стефанка Богданова  ЧЕТВЪРТЪК 13,00 – 13,40
Тодорка Димова  ВТОРНИК 14,40 – 15,20
Христина Баджева  СРЯДА 13,00 – 13,40
Христина Илиева  ЧЕТВЪРТЪК 12,00 – 12,40
Христо Станчев ЧЕТВЪРТЪК 13,00 – 13,40
Яна Гавова  ПЕТЪК 14,40 – 15,20