Консултации за ученици

 

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

УЧЕБНА 2018/2019 година

ПЪРВИ СРОК

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ НА УЧИТЕЛЯ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ ОТ…ДО…
Момка Иванова Момчева Сряда 14,30 – 15,10
Ивелина Ганчева Димитрова Вторник 14,30 – 15,10
Станимира Димитрова Костадинова Понеделник 14,30 – 15,10
Христина Георгиева Илиева Понеделник 13,00 – 13,40
Малина Кирова Георгиева Вторник 13,00 – 13,40
Снежана Димитрова Хаджиева Вторник 13,50 – 14,30
Мая Стефанова Скочева – Антонова Четвъртък 13,00 – 13,40
Митошка Демирева Симеонова Четвъртък 13,00 – 13,40
Николина Михаилова Желева Вторник 13,00 – 13,40
Росица Петрова Казанджиева Сряда 13,50 – 14,30
Стефанка Стелиянова Богданова Вторник 13,00 – 13,40
Христина Петкова Баджева Сряда 13.00 – 13.40
Веселина Христова Овчарова Сряда 13,00 – 13,40
Величка Лулова Пръвчева Четвъртък 13,50 – 14,30
Даниела Тодорова Костадинова Петък 14,30 – 15,10
Димитринка Куцарова Желязкова Четвъртък 13,50 – 14,30
Добри Димитров Добрев Понеделник 13,50 – 14,30
Елена Иванова Тодорова Вторник 13,50 – 14,30
Емил Людмилов Стоилов Вторник 14,30 – 15,10
Гергана Костадинова Илева Понеделник 14,30 – 15,10
Илко Тодоров Карагутов Четвъртък 13,50 – 14,30
Ирина Ганева Колева Сряда 13,50 – 14,30
Катя Василева Иванова Вторник 13,50 – 14,30
Павлина Димова Маринова Вторник 13,50 – 14,30
Красимира Павлова Димитрова Петък 13,50 – 14,30
Красимира Янева Янева Четвъртък 13,50 – 14,30
Христина Кондева Петрова Четвъртък 13,50 – 14,30
Яна Янева Гавова Сряда 14,30 – 15,10
Росен Паскалев Поборников Четвъртък 13,50 – 14,30
Мария Николова Мъжгълова Вторник 08,00 – 08,40
Недка Йовчева Градева Четвъртък 13,50 – 14,30
Нели Николова Костадинова Петък 13,00  – 13,40
Петя Симеонова Петкова Понеделник 13,50  – 14,30
Константин Димитров Пеев Сряда 14,30 – 15,10
Тодорка Манолова Димова Вторник 08,00 – 08,40
Христина Янева Бъчварова Четвъртък 08,00 – 08,40
Емилия Борисова Ефтимова Вторник 08,00 – 08,40
Пролетина Иванова Иванова Сряда 08,00 – 08,40
Донка Филипова Куршумова-Казакова Сряда 13,50 – 14,30
Учителите в ЦОУД Понеделник 17,00 – 17,40