Консултации за ученици

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

УЧЕБНА 2018/2019 година

ВТОРИ СРОК

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ НА УЧИТЕЛЯ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ ОТ…ДО…
Момка Иванова Момчева четвъртък 14,30 – 15,10
Ивелина Ганчева Димитрова понеделник 14,30 – 15,10
Станимира Димитрова Костадинова петък 14,30 – 15,10
Христина Георгиева Илиева вторник 13,00 – 13,40
Мая Стефанова Скочева – Антонова понеделник 13,00 – 13,40
Снежана Димитрова Хаджиева четвъртък 13,00 – 13,40
Малина Кирова Георгиева петък 11,20 – 12,00
Митошка Демирева Симеонова вторник 13,00 – 13,40
Николина Михаилова Желева сряда 13,00 – 13,40
Росица Петрова Казанджиева сряда 13,00 – 13,40
Стефанка Стелиянова Богданова вторник 13,00 – 13,40
Христина Петкова Баджева четвъртък 13,00 – 13,40
Веселина Христова Овчарова понеделник 13,00 – 13,40
Величка Лулова Пръвчева четвъртък 13,50 – 14,30
Даниела Тодорова Костадинова сряда 14,30 – 15,10
Димитринка Куцарова Желязкова петък 14,30 – 15,10
Добри Димитров Добрев сряда 14,30 – 15,10
Елена Иванова Тодорова четвъртък 13,50 – 14,30
Емил Людмилов Стоилов вторник 14,30 – 15,10
Илко Тодоров Карагутов сряда 13,50 – 14,30
Ирина Ганева Колева четвъртък 13,50 – 14,30
Катя Василева Иванова вторник 13,50 – 14,30
Красимира Павлова Димитрова петък 14,30 – 15,10
Красимира Янева Янева понеделник 13,50 – 14,30
Христина Кондева Петрова сряда 13,50 – 14,30
Росен Паскалев Поборников вторник 13,00 – 13,40
Мария Николова Мъжгълова сряда 13,50 – 14,30
Яна Гавова Гавова четвъртък 14,30 – 15,10
Недка Йовчева Градева вторник 14,30 – 15,10
Нели Николова Костадинова петък 13,50 – 14,30
Петя Симеонова Петкова петък 13,50 – 14,30
Константин Димитров Пеев вторник 14,30 – 15,10
Тодорка Манолова Димова вторник 14,30 – 15,10
Христина Янева Бъчварова четвъртък 14,30 – 15,10
Емилия Борисова Ефтимова сряда 08,00 – 08,40
Пролетина Иванова Иванова петък 08,00 – 08,40
Донка Филипова Куршумова-Казакова петък 13,50 – 14,30
Павлина Димова Маринова вторник 13,50 – 14,30
Гергана Костадинова Илиева петък 13,50 – 14,30