Консултации за ученици

 

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

УЧЕБНА 2017/2018 година

ПЪРВИ СРОК

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ