Учебни планове

Учебна 2017-2018 година

I "А", "Б" - начален етап

 

 

II "А", "Б" - начален етап

 

III "А", "Б", "В" - начален етап

 01-01-15 01-02-15 01-03-15

IV "А", "Б", "В" - начален етап

UUP - 1 klas - 1

UUP - 1 klas - 2

UUP - 1 klas - 3

V "А", "Б" - прогимназиален етап

 

 

VI "А", "Б" - прогимназиален етап

 

 

VII "А" - прогимназиален етап

 05-01-2015 05-02-2015 05-03-2015

VIII "И" - профил "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ" (с РИЧЕ: Английски език)

 

IХ "А" - профил "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" (прием след 8. клас)

IХ "Б" - Непрофилирана паралелка

 

X "А" - профил "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" (прием след 8. клас)

 

ХI "А" - профил "БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ" (с ИИЧЕ: Английски език)

UUP - 8a klas - 1

UUP - 8a klas - 2

ХI "Б" - профил "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" (прием след 8. клас)

9-1-15

 

XII "А" - профил "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" (с ИИЧЕ: Английски език)

UUP - 9a klas - 1

UUP - 9a klas - 2

XII "Б" - профил "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" (прием след 8. клас)

UUP - 9b klas - 1

UUP - 9b klas - 2