Учебни планове

2015-2016 г.

I "А", "Б", "В" - начален етап

 01-01-15 01-02-15 01-03-15

II "А", "Б", "В" - начален етап

UUP - 1 klas - 1

UUP - 1 klas - 2

UUP - 1 klas - 3

III "А", "Б" - начален етап

UUP - 2 klas - 1

UUP - 2 klas - 2

UUP - 2 klas - 3

V "А" - прогимназиален етап

 05-01-2015 05-02-2015 05-03-2015

VI "А", "Б" - прогимназиален етап

UUP - 5 klas - 1

UUP - 5 klas - 2

UUP - 5 klas - 3

VII "А", "Б" - прогимназиален етап

UUP - 6 klas - 1

UUP - 6 klas - 2

UUP - 6 klas - 3

VIII "А" - прогимназиален етап

08-01-15 08-02-15 08-03-15

IX "А" - профил БИОЛОГИЯ

UUP - 8a klas - 1

UUP - 8a klas - 2

IX "Б" - профил ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

9-1-15 9-2-15

 

X "А" - профил ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

UUP - 9a klas - 1

UUP - 9a klas - 2

X "Б" - профил ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

UUP - 9b klas - 1

UUP - 9b klas - 2

XI "А" - профил ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

UUP - 10a klas - 1

UUP - 10a klas - 2

XI "Б" - профил ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

UUP - 10b klas - 1

UUP - 10b klas - 2

XII "А" - профил ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

UUP - 11a klas - 1UUP - 11a klas - 2

XII "Б" - профил ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

UUP - 11b klas - 1 UUP - 11b klas - 2