Учебни планове

Учебна 2017-2018 година

I "А", "Б" - начален етап

 

II "А", "Б" - начален етап

III "А", "Б" - начален етап

IV "А", "Б", "В" - начален етап

 

01-01-1501-02-1501-03-15

 

V "А", "Б", "В" - прогимназиален етап

 

 

VI "А", "Б" - прогимназиален етап

 

 

VII "А", "Б" - прогимназиален етап

VIII "А" - професия "ЕКСКУРЗОВОД" (с РИЧЕ: Английски език)

IХ "А" - профил "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ" (с РИЧЕ: Английски език)

Х "А" - профил "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" (прием след 8. клас)

X "Б" - Непрофилирана паралелка

 

ХI "А" - профил "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" (прием след 8. клас)

XII "А" - профил "БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ" (с ИИЧЕ: Английски език)

 

XII "Б" - профил "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" (прием след 8. клас)

9-1-15