Учебници

         Достъп до елекронно четимите учебници на издателствата “Анубис” и “Булвест” за учениците от 1. до 7. клас

       Достъп до елекронно четимите учебници на издателство “Просвета” за учениците от 1. до 7. клас

       Родители на ученици от 8. до 12. клас, които не са осигурили учебници на децата си към настоящия момент, могат да подават документи за отпускане на еднократна стипендия за закупуване на учебници на обща стойност до 100 лв. Заявления ще се приемат от 10.01. до 24.01.2019 г. в ст.№ 24 – технически сътрудник.
         Изискване: деклариране на доход за периода юли – декември 2018 г. не по-висок от 510 лв. на член от семейството (представя се служебна бележка от работодател или от Бюрото по труда).
          Заявление за кандидатстване може да получите от канцеларията на училището (ст.№ 24).
          Учебниците на одобрените кандидати за тази еднократна стипендия ще бъдат закупени от училището.

СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ

(VIIІ – ХІІ КЛАС)

Учебна 2018/2019 година

  Предмет, вил подготовка клас автор / авторски колектив издателство

VIII клас

1  Български език, ООП VIII Ангел Петров Булвест 2000
2 Литература, ООП VIII Илияна Кръстева Булвест 2000
3 Английски език, ООП, 1 ЧЕ — „lnsight Bulgaria Edition“ (1 и 2 част от учебния комплект за Достигане ниво от ЕЕР) VIII Фиона Бедал, Джейн Уилдман Oxford
4 Математика, ООП VIII Златка Паскалева, Мая Алашка Архимед
5 Физика и астрономия, ООП VIII Максимов и Христакудис Булвест 2000
6 История и цивилизации, ООП VIII Христо Матанов и колектив Анубис
7 География и икономика, ООП VIII Антон Попов и колектив Анубис
8 Биология и здравно образование, ООП VIII Владимир Овчаров и колектив Булвест 2000
9 Химия и опазване на околната среда, ООП VIII М. Павлова и колектив Педагог 6
10 Философия, ООП VIII Галя Герчева-Нестерова и колектив Педагог 6
11 Изобразително изкуство, ООП VIII Мариана Мойнова Просвета плюс
12 Музика, ООП VIII Милка Толедова и колектив Изкуства
13 Информационни технологии, ООП VIII И. Зангочева Анубис
МНОГО ВАЖНО! Трябва да знаете, че учебниците за VIII клас са издадени през 2017 г. и ще се използват за втора поредна година през учебната 2018/2019 година, във връзка с влизането в сила на нови учебни програми за осмокласниците, одобрени от МОН.

IХ клас

1 Български език, ООП IX Маргарита Георгиева Анубис
2 Литература, ООП IX Клео Протохристова Анубис
3 Английски език, ООП, 1 ЧЕ — „Insight Bulgaria Edition“ (3 част от учебния комплект за Достигане ниво от ЕЕР Фиона Бедал, Кейт Хейууд Oxford
4 Руски език, ООП, П ЧЕ IX учебна система «Классно!“ Клет
5 Математика, ООП IX Витанов, Недевски, Кисьова Анубис
6 Физика и астрономия, ООП IX Максим Максимов и колектив Булвест 2000
7 История и цивилизации, ООП IX Христина Мирчева и колектив Анубис
8 География и икономика, ООП IX Антон Попов и колектив Анубис
9 Биология и здравно образование, ООП IX Василий Ишев и колектив Просвета – Азбуки
10 Химия и опазване на околната среда, ООП IX М. Павлова и колектив Педагог 6
11 Философия, ООП IX Галя Герчева-Нестерова и колектив Педагог 6
12 Изобразително изкуство, ()ОП IX Мариана Мойнова и колектив Просвета плюс
13 Музика, ООП IX Милка Толедова  и колектив Изкуства
14 Информационни технологии, ООП IX И. Зангочева Анубис
МНОГО ВАЖНО! Трябва да знаете, че учебниците за 1Х клас са издадени през 2018 г. и ще се използват за ПЪРВИ ПЬТ през учебната 2018/2019 година, във връзка с влизането в сила на нови учебни програми за деветокласниците, одобрени от МОН.

Х клас

1 Български език, ЗП Х Тодор Бояджиев Анубис
2 Литература, ЗП Х Кл. Протохристова Анубис
3 Английски език, ЗП, I ЧЕ — „Upstream Ш“ Х Вирджиния Евънс Express publishing
4 Руски език, ЗП, II ЧЕ — „Горизонт 2“ Х Татяна Ненкова Велес
5 Математика, ЗП Х Лозанов, Витанов Анубис
6 Физика и астрономия, ЗП Х Максимов и Христакудис Булвест 2000
7 История и цивилизация, ЗП Х Христина Мирчева, Галя Рангелова Анубис
8 География и икономика, ЗП Х Румен Пенин и колектив Булвест 2000
9 Биология и здравно образование, ЗП Х Петър Попов, В. Ишев и П. Ангелов Просвета
10 Химия и опазване на околната среда, ЗП Х Георги Близнаков и колектив Анубис
11 Етика и право, ЗП Х Иван Колев и колектив Анубис
12 Информатика, ПП Ха Ивайло Иванов Нова звезда
                                                                       ХI клас
1 Български език, ЗП XI Татяна Ангелова Просвета
2 Литература, ЗП XI Валери Стефанов Анубис
З Английски език, ПП, I ЧЕ, „Upstream В1+“ XI Вирджиния Евънс Express publishing
4 Руски език, Горизонт 3, ЗП, II ЧЕ XI Татяна Ненкова Велес
5 Математика. ЗП XI Лозанов, Витанов Анубис
6 Математика. ПП XI Лозанов, Витанов Анубис
7 Физика и астрономия за 10 клас, ЗП XI Максимов и Христакудис Булвест 2000
8 История и цивилизация за 10 клас, ЗП XI Христина Мирчева, Галя Рангелова Анубис
9 История и цивилизация за 11 клас, ЗП XI В. Мутафчиева и колектив Анубис
10 Философия, ЗП XI Иван Колев и колектив Анубис
11 География и икономика за 10 клас, ЗП XI Румен Пенин и колектив Булвест 2000
12 Биология и здравно образование за 10 клас ПП XI П. Попов, В. Ишев, П. Ангелов Просвета
13 Химия и опазване на околната среда за 10 клас, ПП XI Георги Близнаков и колектив Анубис

XII клас

1 Български език, ЗП XII Тодор Бояджиев Анубис
2 Литература, ЗП XII Валери Стефанов Анубис
3 Английски език, ПП,  I ЧЕ, Exam Booster B2+ Level Exams XII а Вирджиния Евънс, Джени Дули Express publishing
4 Английски език, ПП, 1 ЧЕ, „Upstream В1+“ XII б Вирджиния Евънс Express publishing
5 Руски език, Горизонт 4, ЗП, II ЧЕ XII а Татяна Ненкова Велес
6 Математика. ЗП XII а Лозанов, Витанов Анубис
7 Математика, ПП XII б Лозанов, Витанов Анубис
8 Физика и астрономия за 10 клас, ЗП ХII а Максимов и Христакудис Булвест 2000
9 История и цивилизация за 11 клас, ЗП XII а В. Мутафчиева и колектив
Анубис
10 Биология и здравно образование за 11 клас, ПП XII а П. Попов, В. Ишев, П. Ангелов Просвета
11 Химия и опазване на околната среда за 11 клас, ПП ХII а Гео ги Близнаков и колектив Анубис
12 География и икономика за 10 клас, ЗП ХII а Румен Пенин и колектив Булвест 2000
13 Свят и личност, 3П XII Майя Грекова и колектив Просвета