Учебници

СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ

(VIIІ – ХІІ КЛАС)

Учебна 2018/2019 година

  Предмет, вил подготовка клас автор / авторски колектив издателство

VIII клас

1  Български език, ООП VIII Ангел Петров Булвест 2000
2 Литература, ООП VIII Илияна Кръстева Булвест 2000
3 Английски език, ООП, 1 ЧЕ — „lnsight Bulgaria Edition“ (1 и 2 част от учебния комплект за Достигане ниво от ЕЕР) VIII Фиона Бедал, Джейн Уилдман Oxford
4 Математика, ООП VIII Златка Паскалева, Мая Алашка Архимед
5 Физика и астрономия, ООП VIII Максимов и Христакудис Булвест 2000
6 История и цивилизации, ООП VIII Христо Матанов и колектив Анубис
7 География и икономика, ООП VIII Антон Попов и колектив Анубис
8 Биология и здравно образование, ООП VIII Владимир Овчаров и колектив Булвест 2000
9 Химия и опазване на околната среда, ООП VIII М. Павлова и колектив Педагог 6
10 Философия, ООП VIII Галя Герчева-Нестерова и колектив Педагог 6
11 Изобразително изкуство, ООП VIII Мариана Мойнова Просвета плюс
12 Музика, ООП VIII Милка Толедова и колектив Изкуства
13 Информационни технологии, ООП VIII И. Зангочева Анубис
МНОГО ВАЖНО! Трябва да знаете, че учебниците за VIII клас са издадени през 2017 г. и ще се използват за втора поредна година през учебната 2018/2019 година, във връзка с влизането в сила на нови учебни програми за осмокласниците, одобрени от МОН.

IХ клас

1 Български език, ООП IX Маргарита Георгиева Анубис
2 Литература, ООП IX Клео Протохристова Анубис
3 Английски език, ООП, 1 ЧЕ — „Insight Bulgaria Edition“ (3 част от учебния комплект за Достигане ниво от ЕЕР Фиона Бедал, Кейт Хейууд Oxford
4 Руски език, ООП, П ЧЕ IX учебна система «Классно!“ Клет
5 Математика, ООП IX Витанов, Недевски, Кисьова Анубис
6 Физика и астрономия, ООП IX Максим Максимов и колектив Булвест 2000
7 История и цивилизации, ООП IX Христина Мирчева и колектив Анубис
8 География и икономика, ООП IX Антон Попов и колектив Анубис
9 Биология и здравно образование, ООП IX Василий Ишев и колектив Просвета – Азбуки
10 Химия и опазване на околната среда, ООП IX М. Павлова и колектив Педагог 6
11 Философия, ООП IX Галя Герчева-Нестерова и колектив Педагог 6
12 Изобразително изкуство, ()ОП IX Мариана Мойнова и колектив Просвета плюс
13 Музика, ООП IX Милка Толедова  и колектив Изкуства
14 Информационни технологии, ООП IX И. Зангочева Анубис
МНОГО ВАЖНО! Трябва да знаете, че учебниците за 1Х клас са издадени през 2018 г. и ще се използват за ПЪРВИ ПЬТ през учебната 2018/2019 година, във връзка с влизането в сила на нови учебни програми за деветокласниците, одобрени от МОН.

Х клас

1 Български език, ЗП Х Тодор Бояджиев Анубис
2 Литература, ЗП Х Кл. Протохристова Анубис
3 Английски език, ЗП, I ЧЕ — „Upstream Ш“ Х Вирджиния Евънс Express publishing
4 Руски език, ЗП, II ЧЕ — „Горизонт 2“ Х Татяна Ненкова Велес
5 Математика, ЗП Х Лозанов, Витанов Анубис
6 Физика и астрономия, ЗП Х Максимов и Христакудис Булвест 2000
7 История и цивилизация, ЗП Х Христина Мирчева, Галя Рангелова Анубис
8 География и икономика, ЗП Х Румен Пенин и колектив Булвест 2000
9 Биология и здравно образование, ЗП Х Петър Попов, В. Ишев и П. Ангелов Просвета
10 Химия и опазване на околната среда, ЗП Х Георги Близнаков и колектив Анубис
11 Етика и право, ЗП Х Иван Колев и колектив Анубис
12 Информатика, ПП Ха Ивайло Иванов Нова звезда
                                                                       ХI клас
1 Български език, ЗП XI Татяна Ангелова Просвета
2 Литература, ЗП XI Валери Стефанов Анубис
З Английски език, ПП, I ЧЕ, „Upstream В1+“ XI Вирджиния Евънс Express publishing
4 Руски език, Горизонт 3, ЗП, II ЧЕ XI Татяна Ненкова Велес
5 Математика. ЗП XI Лозанов, Витанов Анубис
6 Математика. ПП XI Лозанов, Витанов Анубис
7 Физика и астрономия за 10 клас, ЗП XI Максимов и Христакудис Булвест 2000
8 История и цивилизация за 10 клас, ЗП XI Христина Мирчева, Галя Рангелова Анубис
9 История и цивилизация за 11 клас, ЗП XI В. Мутафчиева и колектив Анубис
10 Философия, ЗП XI Иван Колев и колектив Анубис
11 География и икономика за 10 клас, ЗП XI Румен Пенин и колектив Булвест 2000
12 Биология и здравно образование за 10 клас ПП XI П. Попов, В. Ишев, П. Ангелов Просвета
13 Химия и опазване на околната среда за 10 клас, ПП XI Георги Близнаков и колектив Анубис

XII клас

1 Български език, ЗП XII Тодор Бояджиев Анубис
2 Литература, ЗП XII Валери Стефанов Анубис
3 Английски език, ПП,  I ЧЕ, Exam Booster B2+ Level Exams XII а Вирджиния Евънс, Джени Дули Express publishing
4 Английски език, ПП, 1 ЧЕ, „Upstream В1+“ XII б Вирджиния Евънс Express publishing
5 Руски език, Горизонт 4, ЗП, II ЧЕ XII а Татяна Ненкова Велес
6 Математика. ЗП XII а Лозанов, Витанов Анубис
7 Математика, ПП XII б Лозанов, Витанов Анубис
8 Физика и астрономия за 10 клас, ЗП ХII а Максимов и Христакудис Булвест 2000
9 История и цивилизация за 11 клас, ЗП XII а В. Мутафчиева и колектив
Анубис
10 Биология и здравно образование за 11 клас, ПП XII а П. Попов, В. Ишев, П. Ангелов Просвета
11 Химия и опазване на околната среда за 11 клас, ПП ХII а Гео ги Близнаков и колектив Анубис
12 География и икономика за 10 клас, ЗП ХII а Румен Пенин и колектив Булвест 2000
13 Свят и личност, 3П XII Майя Грекова и колектив Просвета