Заместник-директори

Vateva

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

МОМКА ИВАНОВА МОМЧЕВА

 ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

   • Завършила със златен медал Икономически техникум “Начо Иванов” – Бургас и с отличен успех Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – магистър по математика и информатика (1993).

   

   • Преминала обучение за формиране на базисни управленски компетентности (за длъжността помощник-директор) – НИОКСО – Банкя (2014).

   

   • Придобила международен сертификат Microsoft Office Specialist.

   

   • Придобита IV ПКС – ДИКПО – Варна (2002).

   

  • Ползва руски и английски език.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ:

   • Класен ръководител в Търговска гимназия – Бургас (1993 – 2014).

   

   • Председател на Методическото обединение „Информатика и информационни технологии” в Търговска гимназия – Бургас (2009 – 2012).

   

   • Помощник-директор по учебната дейност в Търговска гимназия – Бургас (2012 – 2014).

   

  • Технически изпълнител и организатор на проекти по национални и европейски програми.

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ:

   • Ръководител на ученик, който е първия представител на България на световното състезание  Microsoft Office Specialist – 2013.

   

  • Ментор на ученици, завоювали първо място в авторитетното състезание по информационни технологии “Свети Николай Чудотворец”

Ivelina Dimitrova ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ

ИВЕЛИНА ГАНЧЕВА ДИМИТРОВА

 ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

   • Завършила Бургаски свободен университет – бакалавър по СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ (1999).

   

  • Придобита ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ – Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас (2013).
  • Ползва английски език.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ:

   • Регионален представител на издателство “Просвета” (2014 – 2016).

   

   • Преподавател в Търговска гимназия – Бургас (2014 – 2015).

   

  • Работа със счетоводни програми.

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ:

 • Ръководител на ученици, завоювали призови места на състезания по икономика и счетоводство.

ilievaЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

ПО УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

 ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

  • Завършила Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

 

 • Придобита II професионално-квалификационна степен.
  • Ползва руски и английски език.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ:

  • Класен ръководител в Начално базово училище “Михаил Лъкатник” – Бургас и Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас.

 

  • Председател на методически обединения на учителите в начален етап.

 

 • главен учител в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас (2015 – 2019).

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ:

 • Високи резултати на ученици, постигнати на национални и международни състезания, както и на национално външно оценяване в IV клас по български език и литература и по математика.