Заместник-директори

Vateva

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

МОМКА ИВАНОВА МОМЧЕВА

 

 

 ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

 • Завършила със златен медал Икономически техникум “Начо Иванов” – Бургас и с отличен успех Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – магистър по математика и информатика (1993).
 • Преминала обучение за формиране на базисни управленски компетентности (за длъжността помощник-директор) – НИОКСО – Банкя (2014).
 • Придобила международен сертификат Microsoft Office Specialist.
 • Придобита ЧЕТВЪРТА ПКС – ДИКПО – Варна (2002).
 • Ползва руски и английски език.

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ:

 • Класен ръководител в Търговска гимназия – Бургас (1993 – 2014).
 • Председател на Методическото обединение „Информатика и информационни технологии” в Търговска гимназия – Бургас (2009 – 2012).
 • Помощник-директор по учебната дейност в Търговска гимназия – Бургас (2012 – 2014).
 • Технически изпълнител и организатор на проекти по национални и европейски програми.

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ:

 • Ръководител на ученик, който е първия представител на България на световното състезание  Microsoft Office Specialist – 2013.
 • Ментор на ученици, завоювали първо място в авторитетното състезание по информационни технологии “Свети Николай Чудотворец”

 

Ivelina Dimitrova ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

ИВЕЛИНА ГАНЧЕВА ДИМИТРОВА

 

 

 ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

 • Завършила Бургаски свободен университет – бакалавър по СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ (1999).
 • Придобита ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ – Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас (2013).
 • Ползва английски език.

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ:

 • Регионален представител на издателство “Просвета” (2014 – 2016).
 • Преподавател в Търговска гимназия – Бургас (2014 – 2015).
 • Работа със счетоводни програми.

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ:

 • Ръководител на ученици, завоювали призови места на състезания по икономика и счетоводство.