Материална база

      Богатата материално-техническа база на училището е предпоставка както за осъществяване на качествен образователно-възпитателен процес, така и за провеждането на многообразни извънкласни дейности.

      В СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас паралелките разполагат със собствени класни стаи, за които учениците се грижат и поддържат. Обособени са специализирани кабинети по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, география и икономика, музика и изобразително изкуство, лаборатория по химия, 4 зали по информационни технологии, обезпечени с модерни компютърни конфигурации, осигурен е стационарен и безжичен Интернет, има медицински кабинет, актова зала с 300 места, библиотека с над 10 000 тома читателски фонд, кабинет по религия, мултимедиен кабинет, плувен басейн, два физкултурни салона, две фитнес-зали, открито футболно игрище с изкуствена трева, училищна столова. В сградата на училището се помещава и ресурсен център.

[Not a valid template]